Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Outsourcing umożliwia on nie tylko efektywniejsze zarządzanie środkami, lecz także sprawniejsze osiąganie wyznaczonych celów i zwiększenie elastyczności.

Jakie są rodzaje outsourcingu?

Jedną z form korzystania z usług zewnętrznych możemy określić mianem outsourcingu zewnętrznego, a więc takiego, który jest kontraktowy, który polega on na zleceniu pewnych obowiązków niezależnemu (BPO – Business Process Outsourcing), zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Jeśli z kolei postanowimy, że danym obszarem działalności przedsiębiorstwa będzie od tej pory zajmować się, chociażby wydzielona z jego struktur komórka mamy wtedy do czynienia z outsourcingiem wewnętrznym inaczej określanym jako kapitałowy, często przyjmującym postać (SSC – Shared Services Centers). Warto przyjrzeć się także samemu outsourcingowi, gdy weźmiemy pod uwagę zakres operacji. Outsourcing pełny polega na zleceniu wszystkich obowiązków firmie oferującej określonego typu usługi. Outsourcing selektywny polega natomiast na zleceniu tylko pewnej części usługi.

Kiedy stosuje się outsourcing?

Decyzja o nawiązaniu współpracy z zewnętrznym partnerem to przemyślany element całego outsourcingu. Dodatkowo firma, z którą podejmuje się współpracę polegającą na outsourcingu — rzetelnie dobrana. Kiedy obie strony są zdecydowane na podjęcie kroków usprawniających działanie, realne stanie się osiągnięcie oczekiwanych efektów organizacyjnych i biznesowych. Zastosowanie outsourcingu dotyczy zarówno firm, które chcą wyprzedzić konkurencję i zmaksymalizować zyski, jak i tych, które chcą oszczędzić kapitał finansowy. Dzieje się tak za pośrednictwem powierzenia swojej firmy zewnętrznemu podmiotowi.