Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Outsourcing Księgowości BPO Champions

Kiedy zacząć cyfryzacje w przedsiębiorstwie?

Cyfryzacja przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej powszechna w Polsce. Jesteśmy gotowi na technologiczne przyspieszenia. Dla niektórych wybór najlepszego momentu nie jest łatwy do zidentyfikowania. Przedsiębiorcy mają wrażenie, że nie ma czasu na wprowadzanie nowych systemów i zmiany organizacji. Często ogólny chaos panujący w firmie sugeruje dużą dynamikę wzrostu, tworząc przy tym nowe zapotrzebowania. W rezultacie obserwujemy wzrost przychodów i spadek rentowności przedsiębiorstwa.

64% polskich firm w ramach transformacji wdrożyło rozwiązania chmurowe i rozpoczęło cyfryzację przedsiębiorstwa. 

Przemysł 4.0 – Czwarta rewolucja przemysłowa

Polskie firmy stoją u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Trudno jest im go przekroczyć z powodu ograniczonych możliwości finansowych oraz braku odpowiedniej wiedzy na temat narzędzi cyfrowych. Do zalet cyfryzacji, przeniesienia zasobów firmy do chmury należy m.in. zwiększenie wydajności pracowników oraz wygody. Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie. Podczas pandemii nieświadomi przedsiębiorcy podejmowali taką decyzję pod wpływem presji, która przyniosła nieoczekiwane dobre efekty. Niestety dalej w niektórych przypadkach główną przyczyną braku zaufania, którą deklaruje 29% firm, jest brak świadomości lidera, oraz początkowe koszty (24% wskazań). Raport pokazuje, że dla 13% firm barierą jest opór zarządu i 9% obawy ze strony pracowników.

Sprawdź, jak wygląda postęp w procesach cyfryzacji małych i średnich firm:

Bez cyfryzacji funkcjonować ma niemal jedna na cztery firmy (24%). Połowa zasobów w chmurze, a połowa w formie tradycyjnej to z kolei podejście, które zamierza zastosować 23% badanych. Tylko 4% firm zamierza natomiast posiadać w chmurze całość swoich zasobów. Ostrożność i brak świadomości z korzyści, jakie niesie za sobą automatyzacja procesów i cyfryzacja często wstrzymuje transformacje organizacji. Całe szczęście przedsiębiorcy zaczynają się przekonywać o potrzebie przyspieszenia przedsiębiorstw, cyfrowej wymianie dokumentów, czy zamianie przestarzałych systemów na nowoczesne dostosowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Cyfryzacja przedsiębiorstwa — kiedy ją rozpocząć? Poznaj cechy, które mówią o tym, że Twoja firma rośnie i potrzebuje zmian.

  •  zgubione dokumenty – to codzienność
  •  brak czasu na urzeczywistnienie nowych pomysłów,
  •  jest coraz więcej pracowników, ale pracy nie ubywa
  •  duże wydatki,
  •  duże koszty pracownicze,
  •  mała efektywność procesów,
  •  potrzeba zwiększenia przewagi konkurencyjnej,
  •  100 pracowników lub więcej.

Zastanawiasz się, czy transformacja cyfrowa jest dla Ciebie? Firmy są na różnym etapie rozwojowym i nie wszystkie potrzebują tego samego, dlatego najlepiej to sprawdzić. Za sprawą przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie, zyskuje się wiele nowych narzędzi pozwalających na tworzenie ich elektronicznych odpowiedników zgodnie z działalnością firmy. Zachęcamy do sprawdzenia procesów wewnętrznych firmy poprzez audyt przeprowadzony przez ekspertów BPO Champions. Dołącz do świadomych liderów, którzy potrafią wykorzystywać trendy technologiczne i wykorzystaj transformację cyfrową, która pozwoli organizacji wzrastać i budować przewagę konkurencyjną.