“ Występuje wysoka komplementarność usług outsourcingu procesów biznesów oferowanych przez BPO Champions z usługami doradczymi z użyciem metodyki Growing Pains. ”

Aby rozwijać firmę na rynku należy oprócz zapewnienia konkurencyjnych produktów i usług w umiejętny sposób skalować jej organizację i procesy. Właściwie zaprojektowana strategia i w oparciu o nią właściwie wdrożony outsourcing procesów mają istotne przełożenie na zysk operacyjny (EBIT) firm.

3 kroki do zaprojektowania mapy strategii we własnej firmie:

  1. Jakie są kierunki rozwoju i ścieżka wzrostu firmy? – Przygotowanie Mapy Strategii z użyciem metodyki Growing Pains
  2. Jak poprawić efektywność i marżę operacyjną firmy? – Audyt procesów i projektowanie efektywnej organizacji i systemów zarządczych w oparciu o metodykę Growing Pains
  3. Jak zmniejszyć koszty back-office i zapewnić wysoką jakość procesów wspierających działalność operacyjną wraz ze wzrostem firmy? – Outsourcing procesów back-officowych do BPO Champions