Poznań-BPOChampions

Księgowość dla dużych firm Poznan

Skontaktuj się z nami!

Księgowość dla dużych firm Poznań – co wchodzi w skład? 

W ramach obsługi księgowej oferujemy naszym klientom:

 1. Obsługę pełnej księgowość (księgi handlowe)
 2. Deklaracje podatkowe (rozliczenie miesięczne, kwartalne, roczne)
 3. Wycena aktywów i pasywów 
 4. Wyprowadzanie z zaległości
 5. Dbanie o cashflow firmy poprzez optymalizacje i automatyzacje
 6. Pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania dla podmiotów rozpoczynających działalność
 7. Usługę dyrektora finansowego
 8. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów
 9. Doradztwo prawne i podatkowe
Outsourcing Procesów BPO Champions

Outsourcing procesów księgowych dla dużych firm – Poznań

Dedykujemy nasze usługi dla:

 • Spółek holdingowych z Poznania
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania
 • Spółek akcyjnych z Poznania
 • Spółek komandytowych z Poznania
 • Grup Kapitałowych z Poznania

W ramach realizowania księgowości dla dużych firmy obsługujemy podmioty, które posiadają od 100 pracowników do 1000 pracowników.

Jak wygląda prowadzenie księgowości dla dużych firm w Poznania?

Wykorzystujemy model outsourcingu księgowości, który zapewnia przejęcie pełnej odpowiedzialności za powierzony nam obszar działań. Obsługujemy firmy z Poznania oraz okolic. Otrzymaliśmy rekomendację współpracy od takich firm jak:

 • Omida Logistics Sp. z o.o.
 • Omida Sea And Air S.A.
 • Kler
 • Virtus Logistics Sp. z o.o.
 • Akademia Bialska
 • PWSZ w Elblągu

Zobacz rekomendację CEO Omida Group, który opowiedział o tym, w jaki sposób współpraca z BPO Champions rozwinęła Grupę Omida.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Etapy przejęcia księgowości zewnętrznej firmy w Poznaniu

Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office. Na tym etapie szerzej poznajemy całą księgowość zewnętrznego przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest tworzenie mapy strategii przedsiębiorstwa. Po szczegółowym omówieniu warunków współpracy oraz ustaleniu celów przechodzimy do podpisania umowy.

Proces przekazywania księgowości może obejmować następujące etapy:

 1. Ustalenie zakresu współpracy – analiza stanu obecnego oraz warsztat strategiczny
 2. Analiza danych finansowych – etap, w którym dane finansowe są przetwarzane i analizowane, aby zapewnić dokładność i kompletność ksiąg rachunkowych.
 3. Zbieranie dokumentów – etap polegający na gromadzeniu dokumentów finansowych, takich jak faktury, paragony, rachunki bankowe, itp. Należy upewnić się, że wszystkie dokumenty są poprawne i kompleksowe.
 4. Klasyfikacja dokumentów – etap, w którym wszystkie dokumenty są sortowane i przypisane do odpowiednich kont księgowych. To pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji finansowej.
 5. Rejestracja dokumentów – etap, w którym wszystkie dokumenty są wprowadzane do systemu księgowego, gdzie są zapisywane w formie ksiąg rachunkowych.
 6. Sporządzanie raportów – etap, w którym na podstawie danych finansowych przygotowywane są raporty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, czy sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
 7. Przegląd i audyt – etap, w którym księgowość jest przeglądana i audytowana, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przestrzegane i że księgi są poprawne.

 

Skontaktuj się z nami i wybierając BPO Champions zyskujesz zaufanego partnera biznesowego do prowadzenia księgowości dla dużych firm.

Księgowość dla dużych firm w Poznaniu – jakie obszary obsługujemy?

Księgowość dla dużych firm to obszerna dziedzina, która obejmuje szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam najważniejsze aspekty księgowości dla dużych firm:

 1. Rachunkowość – obejmuje prowadzenie i kontrolę rachunków finansowych, w tym dokumentowanie transakcji finansowych, przygotowywanie bilansów i rachunków zysków i strat oraz analizę rachunkowości.
 2. Podatki – obejmuje sporządzanie deklaracji podatkowych, kontrolowanie obciążeń podatkowych, ustalanie zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych.
 3. Analiza finansowa – obejmuje analizę finansową przedsiębiorstwa, w tym kontrolę rentowności, płynności finansowej i stabilności finansowej, a także przygotowywanie raportów finansowych.
 4. Audyt – obejmuje przeprowadzanie audytu finansowego przedsiębiorstwa, w celu oceny i sprawdzenia poprawności prowadzonej księgowości.
 5. Zarządzanie kosztami – obejmuje kontrolę kosztów przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie budżetem, analizę kosztów, kontrolę wydatków oraz optymalizację kosztów.
 6. Rozliczenia międzynarodowe – w przypadku dużych firm, które prowadzą działalność za granicą, księgowość może obejmować rozliczenia międzynarodowe, w tym kontrolę zobowiązań, rozliczenia walutowe oraz prowadzenie raportów finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami księgowości.

Księgowość dla dużych firm wymaga odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych, aby zapewnić skuteczne i efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się na elektroniczny obieg dokumentów, ze względu na bezpieczeństwo. 

 

Chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

Poznaj szczegóły współpracy z BPO Champions!