Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Definicja cyfryzacji

Cyfryzacja jest działaniem, które znacząco usprawnia funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wprowadzanie na szeroką skalę infrastruktury elektronicznej do firmy generuje szereg korzyści i powoduje lepszą komunikację pomiędzy wszystkimi sektorami w jednostce. Najogólniej mówiąc, cyfryzacja to upowszechnianie dostępu do szybkiego internetu oraz korzyści z tego płynących.

Cyfryzacja to proces konwersji informacji, danych lub sygnałów z postaci analogowej na cyfrową. W wyniku cyfryzacji dane są reprezentowane jako ciąg cyfr binarnych (0 i 1), które są łatwiejsze do przechowywania, przetwarzania, analizowania i przesyłania w systemach komputerowych i sieciach teleinformatycznych.

Cyfryzacja dotyczy różnych dziedzin życia, w tym telekomunikacji, fotografii, muzyki, filmów, tekstów czy systemów kontroli i pomiarowych. Proces ten przyczynił się do rozwoju technologii cyfrowych, takich jak komputery, smartfony, tablety, aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3 czy platformy internetowe do przesyłania i udostępniania danych.

Cyfryzacja wpłynęła również na przemiany społeczne i gospodarcze, prowadząc do rozwoju gospodarki cyfrowej, e-administracji, e-usług, e-edukacji, e-zdrowia, a także szerokiego dostępu do wiedzy i informacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że cyfryzacja wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo czy digital divide (różnice w dostępie do technologii cyfrowych między różnymi grupami społecznymi).

Jakie korzyści daje cyfryzacja?

Do kluczowych zalet cyfryzacji zaliczyć możemy przede wszystkim optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności procesów oraz dostosowanie do oczekiwań klientów. Cyfryzacja to także stworzenie szansy maksymalizacji zysków firmy poprzez obniżanie kosztów i cen. BPO w połączeniu z rozwiniętym systemem cyfryzacyjnym w danej jednostce tworzy innowacyjne połączenie, które jest w stanie wygenerować szereg korzyści oraz zbudować przewagę konkurencyjną.
Cyfryzacja firmy to szereg działań, które nie wymagają zatrudniania nowych osób w firmie. BPO Champions oferuje outsourcing procesów biznesowych opartych na sprawnie działającym systemie. Dowiedz się, jak BPO Champions może rozwinąć Twoją firmie lub skorzystaj z dofinansowania na doradztwo.