Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Metodyka Growing Pains

Odpowiednia konfiguracja procesów back-office’owych powinna wynikać z właściwej strategii rozwoju firmy, opartej na jasnej decyzji – które kluczowe procesy zachować w firmie, a które przekazać do outsourcingu.

Warto skorzystać przy tym z doświadczeń firm, które dzięki wygrywającej strategii stały się liderami rynkowymi. Doskonale sprawdza się tu amerykańska metodyka „Growing Pains”, która jest stosowana z powodzeniem przez tysiące firm na wszystkich kontynentach.

Growing Pains to:

  • Amerykańska metodyka doradztwa strategicznego, autorstwa prof. Erica Flamholtza (UCLA) oparta o badanie czynników sukcesu w tysiącach firm
  • Używana przez ponad 30 lat przez tysiące firm, zarówno dużych i znanych (np. Starbucks, Allianz), jak i startupów
  • Pozwala porównać badaną firmę w wielu parametrach (w skali do 50 punktów) z 700 firmami polskimi i 10 tysiącami firm zagranicznych
  • Jasno definiuje jakie Bariery Wzrostu występują w firmie i w oparciu o to prognozować przyszłe wyniki finansowe
  • Bardzo przydatna do planowania strategicznego, transformacji organizacyjnej i poprawy efektywności firm

Dzięki metodyce Growing Pains można w ekspresowym tempie i z dużą dozą pewności zweryfikować strategię rozwoju firmy oraz zaprojektować kluczowe procesy w firmie. Pozwala to również na zaprojektowanie kluczowych procesów w firmie. Na tej podstawie można podjąć racjonalną decyzję o outsourcingu. Część z tych działań można skierować do podmiotu zewnętrznego i wyliczyć związane z tym korzyści.