Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Outsourcing jako usługa świadczona przez zewnętrzny podmiot ma na celu wytworzenie korzystnych rezultatów podmiotowi zlecającemu. Działania outsourcingowe można rozpatrywać pod kątem kilku perspektyw: finansowej, strategicznej, technologicznej i organizacyjnej. Świadczenie usług przez zewnętrzny podmiot niesie za sobą szereg zalet wynikających z ukształtowania tej formy pomocy przedsiębiorstwom. Zapoznaj się z definicją Business Process Outsourcingu.

Zalety Outsourcingu

Do głównych zalet outsourcingu możemy zaliczyć obniżenie kosztów polegające na zleceniu usługi innemu podmiotowi. W przypadku zatrudnienia pracownika firma musi liczyć się z kosztami zatrudnienia, szkoleniami oraz różnymi wydatkami na dane stanowisko lub pion pracy. Wykorzystując outsourcing, można zredukować koszty pracownicze oraz związane z tym nakłady. Outsourcing to także oszczędność czasu, profesjonalna obsługa, za którą odpowiadają specjaliści w podmiocie wykonawczym, elastyczność w dopasowywaniu usług zlecanych zewnętrznej firmie, a także obniżenie ryzyka, które wynika z możliwości pojawienia się błędów podczas prowadzenia księgowości i rozliczeń z urzędem skarbowym.

Aby wybrać najbardziej optymalne usługi dopasowane do profilu działalności, skontaktuj się z nami. Zaufaj specjalistom z doświadczeniem i wybierz BPO Champions.