Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Partnerzy BPO Champions

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci na
18 kierunkach bezpłatnych studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Misją Akademii Bialskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Strona Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele.

Strona Uczelni

Inventity Foundation

Inventity Foundation stała się naszym partnerem jako niezależna firma doradcza, świadcząca usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego, technologicznego pod marką GROWING PAINS STRATEGY oraz usługi w obszarze komercjalizacji i transferu technologii. Inventity Foundation buduje platformę współpracy świata nauki z biznesem, wyposażając naukowców w kompetencje niezbędne do komercjalizacji ich pomysłów i badań.

Strona Firmy

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa to placówka należąca do największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat uczelnia w Gdańsku kształci w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest połączenie nauki z pracą i życiem prywatnym wykorzystując w tym celu ideę work-life balance.

Strona Uczelni