Partnerzy BPO Champions

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci na
18 kierunkach bezpłatnych studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Misją Akademii Bialskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Strona Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele.

Strona Uczelni