Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Outsourcing Księgowości BPO Champions

Outsourcing Usług Księgowych

Skontaktuj się z nami!

Outsourcing księgowości  — outsourcing procesów biznesowych to nowoczesne podejście do zarządzania organizacją

 

Zanim przyjrzymy się szczegółom outsourcingu księgowości, warto zastanowić się, czym jest outsourcing procesów biznesowych i dlaczego jest korzystny dla przedsiębiorcy.

Outsourcing procesów biznesowych, czyli BPO jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się modeli wsparcia biznesowego. Polega on na zleceniu przez firmę obsługi części procesów, zadań lub projektów do realizacji przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Ten model biznesowy ma zastosowanie najczęściej w kategoriach takich jak: administracja kadrowo-płacowa, finanse i rachunkowość, czy usługi IT. Aby zaspokoić potrzeby w wybranej dziedzinie, przedsiębiorstwo może skorzystać z usług BPO Champions, zamiast tworzyć odrębny dział we własnych strukturach.

Outsourcing procesów niezwiązanych z kluczowymi działaniami organizacji uwalnia czas i pozwala skupić się na istotnych elementach rozwoju.

Korzyści z outsourcingu obejmują także dostęp do know-how i doświadczenia specjalistów w danej dziedzinie, co pozwala firmie na uniknięcie popełnienia błędów i zmniejszenie ryzyka finansowego.

Outsourcing usług księgowych może przyczynić się do poprawy jakości i precyzji prowadzenia księgowości. 

 

Biuro rachunkowe Gdansk

Outsourcing Usług Księgowych — czym jest?


Outsourcing Usług Księgowości
zwany outsourcingiem księgowości – to długoterminowe zlecenie zewnętrznej firmie, całości działań z zakresu księgowości, finansów oraz doradztwa. Obszar działań zależy od indywidualnych ustaleń między partnerami biznesowymi – zazwyczaj do obszaru działań należy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi rachunkowe, obieg dokumentów, opieka nad procesami controllingu.

Przekazując dokumenty finansowe, firma może skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy dbają o prawidłowe prowadzenie księgowości, unikają błędów i wychwytują potencjalne zagrożenia finansowe. 

 

ksiegowosc w Gdansku

Outsourcing Księgowości to przekazanie procesów księgowości zewnętrznej firmie. W firmach takich jak Twoja zwiększamy o 43% wydajność procesów backoffice.

Outsourcing księgowości z BPO Champions – korzyści ze współpracy 

 • Oszczędność czasu — wg. statystyk 3-krotnie szybciej outsourcing procesów biznesowych umożliwia firmom na oszczędność czasu poświęconego na zatrudnienie i szkolenie pracowników, a także zmniejszenie kosztów związanych z koniecznością wyposażenia działu w niezbędne narzędzia i technologie.
 • Redukcja kosztów – zmniejszenie kosztów przez redukcję kosztów zatrudnienia.
 • Przekazanie odpowiedzialności — dzięki przekazaniu odpowiedzialności, ryzyko związane z prowadzeniem biznesu jest zmniejszone. 
 • Know-How oparty na doświadczeniu — współpracujemy z sektorem dużych firm, korporacji oraz Grupa Kapitałowych.
 • Podwójny wzrost efektywności — naszą efektywność mierzymy każdego miesiąca, przekazując szczegółowy raport ze zrealizowanych prac.
 • Wyniki firmy w czasie rzeczywistym — masz pełną kontrolę nad Twoimi wynikami.

Outsourcing uslug ksiegowych

Outsourcing Księgowości BPO Champions

BPO Champions — obsługa księgowości 360°

Usługi outsourcingu księgowości 360° obejmują działania takie jak:

 sprawozdawczość i raportowanie statutowe,

 bieżąca obsługa podatkowa,

 doradztwo księgowe,

 rozliczenia.

Co wchodzi w skład usługi Outsourcingu Księgowości?

​​Usługa outsourcingu księgowości w modelu Business Process Outsorucing obejmuje prowadzenie pełnych ksiąg rozrachunkowych, niezależnie od modelu biznesowego Twojej firmy. Jesteśmy Twoim działem księgowym, rozrachunkowym i podatkowym. Kontrolujemy poziom ryzyka podatkowego. Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office, następnie tworzymy mapę strategii przedsiębiorstwa i po szczegółowym omówieniu warunków współpracy przechodzimy do podpisania umowy.

 

Outsourcing księgowości. Etapy przejęcia księgowości zewnętrznej firmy

Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office. Na tym etapie szerzej poznajemy całą księgowość zewnętrznego przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest tworzenie mapy strategii przedsiębiorstwa. Po szczegółowym omówieniu warunków współpracy oraz ustaleniu celów przechodzimy do podpisania umowy.

Proces przekazywania księgowości może obejmować następujące etapy:

 1. Ustalenie zakresu współpracy – analiza stanu obecnego oraz warsztat strategiczny
 2. Analiza danych finansowych – etap, w którym dane finansowe są przetwarzane i analizowane, aby zapewnić dokładność i kompletność ksiąg rachunkowych.
 3. Zbieranie dokumentów – etap polegający na gromadzeniu dokumentów finansowych, takich jak faktury, paragony, rachunki bankowe, itp. Należy upewnić się, że wszystkie dokumenty są poprawne i kompleksowe.
 4. Klasyfikacja dokumentów – etap, w którym wszystkie dokumenty są sortowane i przypisane do odpowiednich kont księgowych. To pozwala na prowadzenie dokładnej ewidencji finansowej.
 5. Rejestracja dokumentów – etap, w którym wszystkie dokumenty są wprowadzane do systemu księgowego, gdzie są zapisywane w formie ksiąg rachunkowych.
 6. Sporządzanie raportów – etap, w którym na podstawie danych finansowych przygotowywane są raporty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, czy sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
 7. Przegląd i audyt – etap, w którym księgowość jest przeglądana i audytowana, aby upewnić się, że wszystkie procedury są przestrzegane i że księgi są poprawne.

Outsourcing ksiegowosci

Outsourcing Księgowości BPO Champions

Bieżąca obsługa księgowa

Usługa outsourcingu księgowości w modelu Business Process Outsorucing obejmują prowadzenie pełnych ksiąg rozrachunkowych, niezależnie od modelu biznesowego Twojej firmy. Jesteśmy Twoim działem księgowym, rozrachunkowym i podatkowym. Kontrolujemy poziom ryzyka podatkowego. Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office, następnie tworzymy mapę strategii przedsiębiorstwa i po szczegółowym omówieniu warunków współpracy przechodzimy do podpisania umowy. Dowiedź się, dlaczego warto z nami współpracować, sprawdź rekomendacje naszych klientów. 

Outsourcing Księgowości BPO Champions

Obieg dokumentów

Wybierając usługi obiegu dokumentów w ramach BPO Champions, zyskujesz pełną weryfikację i digitalizację systemu wprowadzania dokumentów do systemów księgowych, dzięki czemu usprawnimy elektroniczny obieg oraz archiwizację dokumentów w Twojej firmie. Dowiedz się więcej o elektronicznym obiegu dokumentów.

Wsparcie przy kształtowaniu i rozwoju biznesu

Usługa polega m.in. na stworzeniu modelu biznesowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb organizacji. Twoja firma rozwija się w zaskakującym tempie? Poszukujesz wsparcia przy odpowiednim zarządzaniu generowanych kosztów? Zapraszamy do współpracy!

 Doradztwo rachunkowe

 Usługi księgowe, rachunkowe, elektroniczny obieg dokumentów

 Administracja kadrowo-płacowa

 Opieka nad procesami controllingu

 Reprezentacja klienta przed instytucjami państwowymi

 Analiza finansowa

 Usługi IT

Outsourcing księgowości — skoncentruj się na rozwijaniu swojego biznesu

Outsourcing księgowości umożliwia przedsiębiorcom skoncentrowanie się na kluczowych aspektach rozwoju swojego biznesu. Zamiast poświęcać cenny czas i zasoby na wewnętrzne prowadzenie księgowości, zlecenie tych zadań specjalistom zewnętrznym pozwala na skuteczne zarządzanie finansami i osiąganie strategicznych celów. Dzięki outsourcingowi księgowości, przedsiębiorcy mogą zyskać pewność, że procesy księgowe są prowadzone profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości. To daje możliwość skoncentrowania się na innowacjach, rozwijaniu produktów, zdobywaniu nowych klientów i efektywnym zarządzaniu zasobami. Outsourcing usług księgowych pozwala odciążyć przedsiębiorstwo, zapewniając jednocześnie pewność, że aspekty finansowe są w rękach specjalistów, co sprzyja długofalowemu rozwojowi biznesu.

Obejrzyj nasz film i poznaj więcej korzyści biznesowych wynikających z Business Process Outsourcing.

Kompleksowe doradztwo księgowe

Obsługa księgowa w BPO Champions to usługa, która zapewnia naszym klientom gwarancję przestrzegania obowiązujących przepisów. Nasi doświadczeni eksperci mają szerokie doświadczenie we współpracy zarówno z polskimi firmami, jak i międzynarodowymi korporacjami, a także z podmiotami wchodzącymi na polski rynek. Dzięki temu możemy zapewnić profesjonalną obsługę, dostosowaną do unikalnych potrzeb i wymagań każdego Klienta.

Dokładna księgowość w firmie jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania finansowego przedsiębiorstwa. Precyzyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala na ścisłe monitorowanie przychodów, kosztów i zobowiązań, umożliwiając rzetelne raportowanie finansowe oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Poprawna księgowość zapewnia również zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i minimalizuje ryzyko nieprawidłowości oraz konsekwencje finansowe wynikające z błędów w rozliczeniach.

Wybierając obsługę księgową w BPO Champions, nasi klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że ich sprawy finansowe są w profesjonalnych i zaufanych rękach.

Dowiedz się więcej: Czym zajmuje się księgowość? Co wchodzi w jej skład?

Co jeszcze można outsourcingować?

Oprócz usług księgowych istnieje wiele innych obszarów, które można outsourcingować w ramach strategii BPO (Business Process Outsourcing). BPO Champions, jako doświadczone przedsiębiorstwo zajmujące się outsourcingiem, oferuje szereg różnorodnych usług, które można powierzyć zewnętrznym specjalistom.

 1. Outsourcing usług IT i usług technologicznych

 2. Outsourcing procesów biznesowych

 3. Outsourcing kadr i płac
 4. Outsourcing usług w zakresie doradztwa biznesowego i restrukturyzacji

 

Outsourcing ksiegowosci

Zewnętrzna księgowość w przedsiębiorstwie – podsumowanie

Zewnętrzna księgowość w przedsiębiorstwie to efektywne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści. Pozwala to przedsiębiorcom skoncentrować się na kluczowych obszarach swojej działalności, przekazując zadania księgowe specjalistom zewnętrznym. Zewnętrzni eksperci posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczania podatków oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mają pewność, że ich księgowość jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a finanse są w profesjonalnych rękach.

Outsourcing uslug ksiegowych

Jak zwiększyć konkurencyjność firmy dzięki outsourcingowi usług księgowych? Outsourcing księgowości — zleć księgowość zewnętrznej firmie.

W dzisiejszym szybkim tempie rozwoju biznesu, utrzymanie konkurencyjności jest kluczowe dla sukcesu i wzrostu każdej firmy. Jedną skuteczną strategią, którą wiele organizacji stosuje, jest outsourcing procesów biznesowych. Poprzez delegowanie pewnych zadań zewnętrznym dostawcom usług, firmy mogą usprawnić swoje działania, zmniejszyć koszty i skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach. Outsourcing księgowości stanowi znaczącą korzyść dla obszaru prowadzenia księgowości. Poniżej omówimy szczegółowo, w jaki sposób outsourcing usług księgowych może pomóc zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy. Przejdźmy do szczegółów.

Zrozumienie roli usług księgowych

Zanim zagłębimy się w zalety outsourcingu usług księgowych, najpierw zrozummy, jak ważna jest księgowość w biznesie. Księgowość jest podstawowym aspektem każdej firmy, obejmującym rejestrowanie, raportowanie, analizowanie i podejmowanie decyzji finansowych. Obejmuje ona zadania takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, generowanie sprawozdań finansowych i wiele innych. Dokładna i terminowa księgowość jest kluczowa dla monitorowania zdrowia finansowego, przestrzegania przepisów oraz podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Wyzwania związane z wewnętrzną księgowością

Prowadzenie wewnętrznego działu księgowości może stwarzać wiele wyzwań dla firm. Po pierwsze, wymaga to zatrudnienia i szkolenia wykwalifikowanych księgowych, co może być czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo inwestycja w oprogramowanie księgowe i infrastrukturę generuje dodatkowe obciążenia finansowe. Ponadto, aby być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i regulacjami, konieczne jest ciągłe szkolenie i rozwijanie umiejętności dla wewnętrznych księgowych. Te wyzwania mogą odwrócić uwagę firm od ich głównych celów. Rozwiązaniem na to jest zlecenie usług księgowych zewnętrznej firmie. 

Wykresy ksiegowe

Jakie korzyści płyną z usługi outsourcingu księgowości?

Outsourcing usług księgowych przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu i zasobów, obniżenie kosztów, elastyczność oraz profesjonalizm. Dzięki współpracy z BPO Champions firmy mogą skoncentrować się na kluczowych obszarach biznesowych, poprawić efektywność i zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Oszczędności kosztów i zwiększenie efektywności obsługi księgowej

Outsourcing księgowości może być kluczowy dla firm, które szukają oszczędności kosztów i poprawy efektywności. Poprzez współpracę z renomowanym partnerem Business Process Outsourcing, firmy mogą mieć dostęp do doświadczonego zespołu specjalistów, przy znacznie niższych kosztach w porównaniu do utrzymywania wewnętrznego działu. Outsourcing eliminuje konieczność rekrutacji, szkolenia i inwestycji w infrastrukturę. Ponadto, w BPO Champions wykorzystujemy nasze doświadczenie i efektywne procesy, aby dostarczać dokładne i terminowe sprawozdania finansowe, redukując błędy i minimalizując zakłócenia operacyjne.

Skalowalność i elastyczność

W miarę rozwoju firm, ich potrzeby księgowe mogą się zmieniać. Skalowanie wewnętrznego działu księgowości może być trudne i kosztowne. Jednak outsourcing oferuje zaletę skalowalności i elastyczności. W BPO Champions możemy z łatwością dostosować nasze zasoby do ewoluujących wymagań klienta. Bez względu na to, czy Klient potrzebuje pomocy w okresach wzmożonej aktywności, specjalistycznej wiedzy do określonego projektu czy chwilowego zmniejszenia skali, outsourcing pozwala na płynną skalowalność bez długoterminowych zobowiązań.

Outsourcing księgowości daje dostęp do zespołu wykwalifikowanych specjalistów, którzy śledzą najnowsze przepisy i najlepsze praktyki księgowe. W BPO Champions inwestujemy w zaawansowane oprogramowania księgowe i technologie, które mogą być kosztowne dla indywidualnych firm. Wykorzystując zaawansowane narzędzia, outsourcing może poprawić szybkość i dokładność procesów finansowych.

Skoncentrowanie się na głównych kompetencjach

Outsourcing funkcji niewchodzących w zakres głównych działań przedsiębiorstwa pozwala firmom skoncentrować zasoby na kluczowych kompetencjach. Przekazanie zadań księgowych profesjonalistom umożliwia skupienie się na strategicznych inicjatywach, rozwoju produktów, obsłudze klienta i innych kluczowych obszarach. Strategiczny przesunięcie uwagi może przyczynić się do innowacji, poprawić satysfakcję klienta i w rezultacie zwiększyć konkurencyjność na rynku.Outsourcing księgowości umożliwia firmom skierowanie wewnętrznych zasobów i energii na działania, które mają istotny wpływ na ogólny sukces.

Ograniczenie ryzyka i przestrzeganie przepisów

Księgowość jest obszarem złożonym, z ciągle zmieniającymi się przepisami i wymogami dotyczącymi zgodności. Nieprzestrzeganie tych standardów może prowadzić do kar, problemów prawnych i szkody dla wizerunku firmy. Outsourcing usług księgowych ogranicza te ryzyka, przekazując odpowiedzialność w ręce ekspertów, którzy specjalizują się w przestrzeganiu przepisów i zapewnianiu zgodności. Dostawcy usług księgowych będą działać zgodnie z aktualnymi przepisami, chroniąc firmę przed ewentualnymi konsekwencjami.

Co wchodzi w skład usługi Outsourcingu usług finansowo-księgowych? Zakres usług

​​Usługa outsourcingu księgowości w modelu Business Process Outsorucing obejmuje prowadzenie pełnych ksiąg rozrachunkowych, niezależnie od modelu biznesowego Twojej firmy. Jesteśmy Twoim działem księgowym, rozrachunkowym i podatkowym. Kontrolujemy poziom ryzyka podatkowego. Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office, następnie tworzymy mapę strategii przedsiębiorstwa i po szczegółowym omówieniu warunków współpracy przechodzimy do podpisania umowy.

Outsourcing ksiegowosci podatki - wykres

Dlaczego warto wybrać usługi BPO Champions do obsługi księgowości?

Outsourcing usług księgowych to strategia, która może znacząco przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Dzięki oszczędnościom kosztów poprawie efektywności, dostępowi do specjalistycznej wiedzy i zaawansowanej technologii, outsourcing usług księgowych pozwala firmom skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach i strategicznych inicjatywach. Przekazanie zadań księgowych profesjonalistom zmniejsza ryzyko nieprzestrzegania przepisów i zapewnia terminową i dokładną sprawozdawczość finansową. Wdrażając outsourcing usług księgowych, Twoja firma może zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Usługi BPO Champions – Business Process Outsourcing umożliwią przyspieszenie tempa wzrostupoprawę rentowności Twojej firmy. Osiągniesz wysoką efektywność operacji wewnętrznych (back-office).
Szybko rozwijające się firmy powinny skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, właśnie dlatego prawdziwi liderzy wybierają outsourcing procesów biznesowych.

Specjalizujemy się w outsourcingu księgowości, administracji kadrowo-płacowej, wprowadzaniem w firmach elektroniczny obieg dokumentów i doradztwem biznesowym oraz restrukturyzacji.

Outsouricng ksiegowosci


Zostaw ekspertom zadania związane z obsługą księgowości i zajmij się tym, w czym jesteś najlepszy!

Firmy korzystające z naszych usług pozbywają się pewnych procesów biznesowych. Dowiedz się, dlaczego warto z nami współpracować, sprawdź rekomendacje naszych klientów.  Umów się na spotkanie z ekspertem w naszym kalendarzu i otrzymaj duże wsparcie przy kształtowaniu oraz rozwoju biznesu. Zapraszamy do współpracy! Zapraszamy do współpracy!

Chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

Poznaj szczegóły współpracy z BPO Champions!