BPO - Rozwinięcie Skrótu

BPO — Definicja

BPO to skrót od angielskiej definicji Business Process Outsourcing. W Polsce powszechnie używa się określenia Outsourcing Procesów Biznesowych.

“Firmy świadczące tego typu usługi przejmują od swoich klientów część ich procesów biznesowych i są odpowiedzialne za dostarczenie klientowi rezultatów i parametrów wykonywanego procesu.”

Firma przekazująca część swoich procesów do BPO ma zapewniony poziom funkcjonowania tych procesów na zasadzie odpłatnej usługi i może skoncentrować się na kluczowych z jej punktu widzenia procesach, które uważa za strategiczne, głównie związanych z produktami, rozwojem na rynku i obsługą klienta. Procesy przekazywane do outsourcingu są uważane za mniej kluczowe dla realizacji strategii Firmy i jej ekspansji rynkowej. Najczęściej outsourcing dotyczy procesów finansowo-księgowych, administracji płacowo-kadrowej, IT, obiegu dokumentów i innych procesów wsparcia (tzw. Back Office).

Podsumowując – Business Process Outsourcing (skrót BPO) to outsourcing procesów biznesowych, czyli zlecenie zewnętrznej firmie całość procesów związanych z administracją, księgowością, zarządzaniem naszej firmy wraz z przejęciem przez zewnętrzny podmiot odpowiedzialności za przekazane procesy.

Outsourcing procesów biznesowych podczas obsługi klienta

Praca z klientem to jeden z najbardziej newralgicznych obszarów w każdej branży. Dobra obsługa klienta definiuje bowiem zaufanie i postrzeganie, jakie klient ma w stosunku do danej organizacji. Wysoki poziom zadowolenia klientów BPO jest bezpośrednio związany z ich utrzymaniem zarówno na rynku B2C, jak i B2B. Ponieważ świat nadal przekształca się w środowisko głównie pracy w specjalistycznych warunkach w następstwie pandemii COVID-19, coraz więcej firm poszukuje outsourcingu zewnętrznego do obsługi klienta.

W ramach umowy na BPO zleceniodawca przekazuje obowiązki w ramach szeroko rozumianego backoffice zleceniodawcy, który dzięki wysoko wyspecjalizowanym pracownikom realizuje całość powierzonych zadań. Model BPO funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej i jest jednym z kluczowych czynników do osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa.  W ramach BPO Champions opieramy swoje działania na metodyce Growing Pains, opracowanej przez Erica Flamholza i wprowadzonej w takich firmach jak Starbucks i Allianz.

Tym samym, decyzja o outsourcingu bywa często wyborem strategicznym Firmy i wynika bezpośrednio z przyjętej strategii. Określa ona jakie funkcje i procesy są kluczowe dla wygrania na rynku, rozwoju biznesu i sposobu konkurowania.

Bez wątpienia większość światowych liderów stosuje jakąś formę outsourcingu procesów biznesowych jako element swojej strategii. Dane z rynku międzynarodowego wskazują, że firmy korzystające z BPO mają dużo większe szanse na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego. Różnica jest trzykrotna w stosunku do firm, które go nie stosują.

BPO jest jedną z najszybciej rosnących branż w Polsce. W ciągu ostatnich lat branża rosła w tempie dwucyfrowym i obecnie zatrudnia ponad 300 000 pracowników. Jest motorem napędowym, jeśli chodzi o zatrudnienie i nowo powstające powierzchnie biurowe we wszystkich głównych miastach w Polsce.

Wraz z ponownym otwarciem handlu oraz przedsiębiorstw przewidywane wydatki na outsourcing procesów biznesowych (BPO) znacząco wzrosną. Coraz częściej zleca się innym firmom zewnętrzne procesy oparte na wiedzy, które są specyficzne dla każdego sektora gospodarki. Z biegiem lat branża BPO stała się jedną z najszybciej rozwijających się. Usługi te napędzają bowiem nowoczesne i innowacyjne procesy, które wyróżniają się na rynku outsourcingowym. Na temat definicji outsourcingu odsyłamy do wpisu na naszym blog.

Każda firma posiada wewnętrzne procesy usprawniające działanie jednostki. Outsourcing procesów niezwiązanych z kluczowymi działaniami organizacji uwalnia czas i pozwala skupić się na istotnych elementach rozwoju. Poznaj definicję oraz szczegóły dotyczące Business Process Outsourcingu.
BPO, czyli Business Process Outsourcing to strategia polegająca na zlecaniu wybranych procesów biznesowych, firmom zewnętrznym, które się w nich specjalizują. Wynajęcie podmiotów zewnętrznych do obsługi poszczególnych procesów pozwala skupić się organizacji na kluczowych elementach swojej działalności. Dzięki takim zabiegom podmiot zlecający jest w lepszej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Powierzenie zewnętrznemu podmiotowi części obowiązków to rozsądna decyzja, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty związane z kosztami i możliwością rozwoju przedsiębiorstwa zlecającego.

Jakie działania oferują usługodawcy podczas Business Process Outsourcing?

Dostawcy usług outsourcingu procesów biznesowych pomagają stworzyć silny i dobrze funkcjonujący zespół. Ich głównym celem jest zbudowanie bazy danych rozbudowanej dodatkowo o szereg potencjalnych klientów. Przedstawiciele handlowi BPO używają określonego zestawu narzędzi marketingowych, aby wymierzyć możliwości firmy i przełożyć je na realne efekty. Zatrudnienie niezawodnego dostawcy usług BPO z pewnością stworzy również silną bazę leadów, co w odpowiednim czasie zaowocuje generowaniem przychodów. Dowiedź się więcej o zaletach Business Process Outsourcingu.

Na przestrzeni ostatnich lat BPO Champions stało się firmą, której zaufanie zdobyli m.in. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Poniżej przedstawiamy spotkanie z Rektorem Akademii Bialskiej oraz video prezentujące podpisanie umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

Znajdź niezawodnego i zaufanego partnera BPO!

Bez wątpienia znalezienie świetnego partnera w działaniach typu Business Process Outsourcing wymaga dokładnych przemyśleń. Przed rozpoczęciem procesu outsourcingu organizacja musi znać swoje cele finansowe i ogólne cele rozwojowe. Zdefiniowanie tych wartości może pomóc firmie znaleźć odpowiedniego partnera outsourcingowego. Ustanowienie planu rozwoju firmy i zidentyfikowanie obszarów wymagających outsourcingu i automatyzacji może pomóc każdej organizacji usprawnić swoje procesy. Jest to szansa na rozwój i precyzyjnie wykonanie operacji związanych z outsourcingiem.

Uwzględnienie Business Process Outsourcingu w procesach prowadzonych przez firmę doprowadzi do zwiększenia wydajności i dopasuje ją do zmieniających się środowisk biznesowych. Co więcej, pomoże każdemu przedsiębiorstwu skutecznie sprostać oczekiwaniom klientów.

BPO Champions jako firma z wieloletnim doświadczeniem świadczy usługi BPO. Firmy korzystające z naszych usług pozbywają się pewnych procesów biznesowych obciążających ich budżety oraz spowalniających pozostałe procesy firmowe. W rezultacie minimalizują koszty własne, uzyskują lepszą organizację, a także zyskują wysokiej jakości usługi świadczone w różnych dziedzinach. Procesy, jakie najczęściej realizuje nasza firma dla zewnętrznych firm to: obsługa księgowości, usługi IT, usługi kadrowo-płacowe, controlling oraz doradztwo biznesowe. Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.