Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Outsourcing Usług Księgowych BPO Champions

Księgowość dla dużych firm

Skontaktuj się z nami!

Księgowość dla dużych firm — co wchodzi w skład? 

Księgowość to ważny element prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dział księgowości odpowiedzialny jest bowiem za wszystkie rozliczenia wewnątrz oraz poza firmą. Dowiedz się, jakie uproszczenia mogą dotyczyć dużych firm pod kątem usprawnienia procesów księgowych.  

W ramach outsourcingu usług księgowych oferujemy naszym klientom:

 1. Obsługę pełnej księgowość (księgi handlowe) zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 2. Deklaracje podatkowe (rozliczenie miesięczne, kwartalne, roczne),
 3. Wycena aktywów i pasywów,
 4. Wyprowadzanie z zaległości,
 5. Dbanie o cashflow firmy poprzez optymalizacje i automatyzacje,
 6. Pomoc przy wyborze formy prawnej oraz sposobu opodatkowania dla podmiotów rozpoczynających działalność,
 7. Usługę dyrektora finansowego,
 8. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 9. Doradztwo prawne i podatkowe.
Outsourcing Procesów BPO Champions

BPO to usługi dopasowane do potrzeb szybko rozwijającego się biznesu.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO), w tym outsourcing usług księgowych przynosi wiele korzyści dla firm. Jednym z najważniejszych aspektów jest oszczędność czasu i kosztów, co jest szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, które zwykle potrzebują złożonej obsługi księgowej. Outsourcing księgowości dla dużych firm umożliwia BPO Champions przeprowadzenie audytu finansowego i udzielenie doradztwa podatkowego oraz podejmowanie innych działań mających na celu poprawę efektywności biznesowej.

Korzyści z outsourcingu księgowości obejmują także dostęp do know-how i doświadczenia specjalistów w dziedzinie księgowości, co pozwala firmie na uniknięcie popełnienia błędów i zmniejszenie ryzyka finansowego. Ponadto outsourcing księgowości może przyczynić się do poprawy jakości i precyzji prowadzenia księgowości.

Jak wygląda prowadzenie księgowości dla dużych firm?

Prowadzenie księgowości dla dużych firm jest odpowiedzialnym zadaniem. BPO Champions wykorzystuje model outsourcingu księgowości dużej firmy, który obejmuje prowadzenie pełnych ksiąg rozrachunkowych, niezależnie od modelu biznesowego firmy zlecającej. Jako specjaliści kontrolujemy poziom ryzyka zawodowego zdając sobie sprawę ze zmian, które pojawiają się regularnie w Polskim Prawie Podatkowym.

Księgowość dla dużych firm – jakie obszary obsługujemy?

Księgowość dla dużych firm to obszerna dziedzina, która obejmuje szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty księgowości dla dużych firm:

 1. Rachunkowość – obejmuje prowadzenie i kontrolę rachunków finansowych, w tym dokumentowanie transakcji finansowych, przygotowywanie bilansów i rachunków zysków i strat oraz analizę rachunkowości.
 2. Podatki – obejmuje sporządzanie deklaracji podatkowych, kontrolowanie obciążeń podatkowych, ustalanie zobowiązań podatkowych oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych.
 3. Analiza finansowa – obejmuje analizę finansową przedsiębiorstwa, w tym kontrolę rentowności, płynności finansowej i stabilności finansowej, a także przygotowywanie raportów finansowych.
 4. Audyt – obejmuje przeprowadzanie audytu finansowego przedsiębiorstwa, w celu oceny i sprawdzenia poprawności prowadzonej księgowości.
 5. Zarządzanie kosztami – obejmuje kontrolę kosztów przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie budżetem, analizę kosztów, kontrolę wydatków oraz optymalizację kosztów.
 6. Rozliczenia międzynarodowe – w przypadku dużych firm, które prowadzą działalność za granicą, księgowość może obejmować rozliczenia międzynarodowe, w tym kontrolę zobowiązań, rozliczenia walutowe oraz prowadzenie raportów finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami księgowości.

Księgowość dla dużych firm wymaga odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych, aby zapewnić skuteczne i efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw decyduje się na elektroniczny obieg dokumentów, ze względu na bezpieczeństwo. 

 

Elektroniczny obieg dokumentów

Etapy przejęcia księgowości zewnętrznej firmy

Naszą współpracę rozpoczynamy od audytu możliwości procesów back-office. Na tym etapie szerzej poznajemy całą księgowość zewnętrznego przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest tworzenie mapy strategii przedsiębiorstwa. Po szczegółowym omówieniu warunków współpracy oraz ustaleniu celów przechodzimy do podpisania umowy.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty podczas powierzenia księgowości firmy zewnętrznej firmie, warto zadbać o dobór optymalnych usług księgowych dopasowanych do profilu działalności firmy. Zaufaj specjalistom z doświadczeniem księgowym. Skontaktuj się z nami i wybierz BPO Champions — zaufanego partnera biznesowego.

Outsourcing procesów księgowych – korzyści BPO dla dużych firm

Business Process Outsourcing (BPO) może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Firmy korzystające ze wsparcia zewnętrznych partnerów biznesowych mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w niemal każdym zakresie. To z kolei powoduje, że mogą w pełni skoncentrować się na kluczowych dla biznesu aspektach. 

Korzyści wynikające z outsourcingu procesów księgowych dla dużych firm to między innymi: 

 • Oszczędność czasu i zasobów – outsourcing procesów księgowych pozwala firmom na skupienie się na swojej głównej działalności, zamiast poświęcać czas i zasoby na prowadzenie skomplikowanej księgowości. 
 • Wysoka jakość usług – firma BPO Champions specjalizuje się w outsourcingu procesów księgowych, zatrudniając wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dbają o prawidłowe prowadzenie księgowości. Dzięki temu firma może skorzystać z najlepszych praktyk branżowych i uniknąć popełniania błędów, wychwytując potencjalne zagrożenia finansowe.
 • Optymalizacja kosztów – outsourcing procesów pozwala firmom na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem wewnętrznego działu księgowości. Dzięki temu można zredukować koszty zatrudnienia pracowników, zakupu sprzętu, oprogramowania i szkoleń.
 • Bezpieczeństwo danych — szczególnie dbamy o bezpieczeństwo danych naszych klientów, co stanowi ważny czynnik dla dużych firm, które posiadają wrażliwe dane finansowe. 
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii – firma BPO Champions posiada nowoczesne narzędzia i technologie, które umożliwiają efektywną i profesjonalną obsługę księgową.  
 • Elektroniczny obieg dokumentów przejście na elektroniczny obieg dokumentów, bez ryzyka ich utraty, zniszczenia czy przeoczenia. W ten sposób przyśpieszamy pracę oraz eliminujemy możliwość popełnienia błędu.
 • Posiadanie indywidualnego modelu biznesowego – usługa polegająca na stworzeniu modelu biznesowego dopasowanego do potrzeb konkretnej organizacji. 
 • Aktualna wiedza na temat przepisów – nasi specjaliści mają stały dostęp do informacji na temat zmian w przepisach podatkowych i rachunkowych, dzięki czemu obsługiwana firma ma pewność, że jej księgowość jest zawsze aktualna i zgodna z wymaganiami prawnymi.
 • Skalowalność – BPO Champions może dostosować swoje usługi do potrzeb i wymagań klienta, co umożliwia elastyczne skalowanie usług w zależności od potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. 
  Podsumowując, outsourcing usług księgowych jest to efektywne narzędzie, wspierające przedsiębiorstwa w skoncentrowaniu się na kluczowych aspektach ich działalności i osiągnięciu sukcesu na rynku. Przede wszystkim, BPO pozwala na oszczędność czasu oraz redukcję kosztów,  a także zwiększa elastyczność firmy i skutecznie obniża ryzyko finansowe.

 BPO – chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

 Jeśli Twoja firma rozwija się w zaskakującym tempie, a Ty potrzebujesz wsparcia przy odpowiednim zarządzaniu generowanych kosztów, to skontaktuj się z nami i otrzymaj duże wsparcie przy kształtowaniu i rozwoju biznesu. Zapraszamy do współpracy!

Chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

Poznaj szczegóły współpracy z BPO Champions!