Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Kto przeprowadza audyt w firmie?

Audyt w firmie

Zapadła decyzja o przeprowadzeniu audytu w firmie. Nadszedł czas na wybór niezależnego audytora, który ma doświadczenie w analizie faktów oraz opiera swoje twierdzenia na sprawdzonych metodach. Firma, która zdecyduje się na przeprowadzenie audytu, tworzy swoistą przewagę konkurencyjną. Działanie to ma duże znaczenie prorozwojowe — jest dedykowane do każdej komórki w organizacji. Wdrożenie działań audytowych znacząco usprawnia wszystkie procesy wewnętrzne oraz poza firmą.

Kto jest upoważniony do przeprowadzania audytu?

Audytorzy, czyli osoby, które są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie audytu to wykwalifikowani specjaliści w zakresie znajomości i rozpoznania indywidualnych problemów i usprawniania procesów firmowych. Audyt zleca się wykonanie zewnętrznej firmie, która jest odpowiedzialna za obiektywną ocenę procesów. Wykorzystują oni tradycyjne metody ustalenia problemów takich jak analiza dokumentacji, wywiad czy obserwacja. Oprócz klasycznych działań audytowych specjaliści korzystają z digitalizacji audytu oraz metod cyfrowych (przejście na audyt cyfrowy wymuszone zostało poprzez pojawienie się pandemii). Audytorami mogą być rzeczoznawcy, eksperci z danej dziedziny lub specjaliści oceniający zgodności z normą i ustępstwami.
Aby profesjonalnie i efektywnie przeprowadzić audyt w swojej firmie skontaktuj się z nami. Świadczymy usługi audytu przedsiębiorstw, które usprawniają funkcjonowanie wszystkich sektorów organizacji.