Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Administracja Kadrowo-Płacowa

Administracja Kadrowo-Płacowa

Skontaktuj się z nami!
Outsourcing Usług Księgowych BPO Champions

Administracja Kadrowo-Płacowa

Outsourcing kadr i płac

Wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ilości wypełnianych niezbędnych dokumentów personalnych powoduje zwiększenie ilości pracy związanej z obsługą kadrowo-płacową w każdej firmie.
Żeby nie zwiększać nadmiernie kosztów obsługi tego działu w firmie, warto wziąć pod uwagę outsourcing kadr i płac.

Outsourcing Księgowości BPO Champions

Sprawozdawczość i raportowanie statutowe

Administracja kadrowa jest niczym innym, jak stałym prowadzeniem dokumentacji pracowników. Celem tych działań jest zbieranie i przetwarzanie informacji (dla potrzeb wewnętrznych oraz dla instytucji zewnętrznych, np. ZUS) oraz przywoływanie ich w razie potrzeby.

Wraz z rosnącymi wymogami i obostrzeniami prawnymi potrzeba coraz więcej czasu na te działania.
Najlepszym rozwiązaniem jest outsourcing kadr i płac,
czyli zlecenie tych działań poza obszar firmy. Jako BPO świadczymy takie usługi.

Chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

Poznaj szczegóły współpracy z BPO Champions!