Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Restrukturyzacja BPO Champions

Audyt Firmy | Audyt Przedsiębiorstwa | Audyt Spółki

Audyt przedsiębiorstwa

Czym jest audyt przedsiębiorstwa i na czym polega?

Definicja audytu

Audyt to niezależna weryfikacja procesów danej organizacji, działu, przedsiębiorstwa poprzez ich obserwację, testowanie oraz wywiad z osobami odpowiedzialnymi za procesy. Audyt może przejść konkretna usługa, proces, dział lub linia produkcyjna. Podczas weryfikacji badany jest obszar pod względem zgodności z procedurą, standardami i wzięcie pod uwagę możliwość automatyzacji i cyfryzacji.

Cele audytu

Celem audytu jest odpowiedź na pytanie, co można usprawnić w firmie i jakie procesy, etapy i elementy wymagają usprawnienia. Końcowa faza audytu to przedstawienie wyników oraz ich omówienie z zarządem wraz z przedstawieniem harmonogramu działań i etapów wdrożenia usprawnień.

Po tym etapie następuje proces wdrożenia zaakceptowanych przez zarząd lub właściciela firmy usprawnień i zmianę procesów wyłonionych do poprawy.

Do czego służy audyt w przedsiębiorstwie?

Audytowi może podlegać konkretny proces, usługa, dział, linia produkcyjna czy konkretna sfera każdej organizacji. Jest więc to działanie obejmujące wszystkie sektory jednostki, gdzie indywidualne podejście do audytu danego obszaru odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu zamierzonych rezultatów.

Audyt przedsiębiorstwa to dobra okazja, aby dokonać dogłębnej analizy wszystkich sektorów firmy. Pozwala on ustalić i skorygować błędy, które pojawiają się w poszczególnych komórkach organizacji. Przeprowadzenie audytu w firmie to duże przedsięwzięcie wymagające jej znajomości oraz procesów, które powstają podczas codziennego funkcjonowania. Efektem dobrego przeprowadzenia audytu jest szansa na rozwój przedsiębiorstwa w krótkim czasie.
Audyt w firmie warto więc postrzegać nie jako zagrożenie lub zbędną czynność, lecz jako precyzyjne narzędzie optymalizujące, za pomocą którego można wskazać nowe możliwości dla poszczególnych sektorów organizacji. Skontaktuj się z nami — przeprowadzimy kompleksowy audyt Twojej firmy, biorąc pod uwagę szczególnie sektory jednostki narażone na spadek wydajności.

Do czego firmie przydaje się audyt?

Obiektywne spojrzenie osoby z zewnątrz ma zawsze kluczowe znaczenie w przypadku ujawnienia niedoskonałości lub nieprawidłowego działania poszczególnych sektorów organizacji. Za pomocą narzędzi takich jak analiza porównawcza, wywiad i wskazanie norm można w precyzyjny sposób dobrać odpowiednią ścieżkę zwiększającą efektywność jednostki.

W trakcie audytu zbierane są i analizowane informacje dotyczące danego problemu lub nieprawidłowości wynikających z błędów zarządczych, organizacyjnych lub ludzkich. Przeprowadzenie audytu nie angażuje wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, a jedynie te, które mają realny wpływ na rozwiązanie danego problemu w konkretnej komórce. Dzięki takiemu działaniu firma może nieprzerwanie funkcjonować, korygując błędy w najbardziej narażonych sektorach. W dłuższej perspektywie czasowej generować będzie to szereg korzyści takich jak zwiększenie efektywności poszczególnych działach oraz generowanie oszczędności finansowych poprzez wczesną korektę błędów.
Audyt przedsiębiorstwa to działanie, które ma na celu usprawnienie jego funkcjonowania. Dowiedz się, kiedy przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa tak, aby zapobiec powstawaniu problemów związanych z nieprawidłowym działaniem poszczególnych sektorów w organizacji.
Outsourcing Usług Księgowych BPO Champions

Audyt możliwości usprawnień procesów backoffice

Aby usprawnić procesy, oszczędzić i poprawić kondycję finansową firmy – rozpocznij od audytu. Wybierz spośród 3 pakietów i zobacz, w jaki sposób możemy przyśpieszyć procesy w Twojej firmie. Nasi specjaliści wykonali już kilkadziesiąt audytów w firmach polskich dziejących na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskich. W trakcie przeprowadzonych wywiadów z wybranymi pracownikami firmy i obserwacji ich pracy weryfikujemy obszary, gdzie widzimy możliwości znaczącej poprawy funkcjonowania procesów rozliczeniowych, windykacyjnych, księgowych. Dzięki audytowi udoskonalamy procesy, aby zmniejszyć czas oraz wyeliminować zbędne czynności i wprowadzamy automatyzację. W rezultacie audyt  ma na celu redukcję kosztów oraz zmniejszenie ilości błędów i poprawę jakości pracy w obszarze BPO.

 

 

Pakiet Podstawowy BPO Champions

Audyt Podstawowy Procesów Biznesowych – BPO

Audyt podstawowy opiera się o audyt działów:

 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Wyliczenia korzyści finansowych
Pakiet Podstawowy BPO Champions

Audyt Standardowy Procesów Biznesowych – BPO

Audyt standardowy opiera się opiera się o audyt działów:

 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Obieg dokumentów
 • Administracja
 • Wyliczenia korzyści finansowych
Pakiet Rozszerzony BPO Champions

Audyt Rozszerzony Procesów Biznesowych – BPO

Audyt rozszerzony opiera się o audyt działów:

 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Obieg dokumentów
 • Administracja
 • Systemy IT
 • Windykacja
 • Wyliczenia korzyści finansowych

Weryfikujemy zakres i koszty związane z korzystaniem z usług oraz infrastruktury IT. Analiza tego obszaru i rekomendacje w zakresie ewentualnej modyfikacji sposobu wykorzystania infrastruktury oraz zakresu obsługi IT jest zadaniem, które może przynieść dodatkowe oszczędności.

Korzyści do osiągnięcia i docelowa formuła współpracy

Propozycja audytu to zakres prac doradczych na bazie kwestii wymagających usprawnień zidentyfikowanych podczas wstępnej analizy. Sądzimy, że wypracowane rozwiązania podczas audytu przyczynią się, oprócz poprawy jakości prac i odciążenia zespołu Klienta, od monotonnych i rutynowych działań, do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania obszaru rozliczeń.

Możliwe do osiągnięcia rezultaty w zakresie obniżki kosztów funkcjonowania po wykonanym audycie osiągają poziom dwucyfrowy. Jesteśmy gotowi na dalszych etapach współpracy rozmawiać zarówno o tym, jak firma może samodzielnie wdrożyć oszczędności a my pozostaniemy w roli doradcy, jak też nad drugim modelem, czyli outsourcingiem wybranych obszarów do nas i wzięciem przez nas odpowiedzialności za prowadzenie procesów przy kosztach niższych niż obecnie o ustalony wskaźnik.

 

Chcesz poznać wszystkie korzyści biznesowe?

Poznaj szczegóły współpracy z BPO Champions!