SSC to skrót od ang. Shared Services Centers rozumianych jako centra usług wspólnych. To outsourcing różnych procesów i funkcji, ale w ramach jednej organizacji, grupy spółek powiązanych kapitałowo lub własnościowo. SSC występuje często zarówno w przypadku firm międzynarodowych, jak i lokalnych.

Jak działa SSC?

Podmioty typu SSC działają na rzecz określonego departamentu wewnętrznych struktur danej firmy. Organizacje, które korzystają z SSC, odnajdują się zarówno w podmiotach takich jak zakłady przemysłowe, instytucje finansowe czy nawet instytucje publiczne. Centrum usług wspólnych umożliwia redukcję kosztów oraz lepszą organizację pozostałych oddziałów. Dzięki takim zabiegom firma może skoncentrować się na swojej głównej działalności. W sektorze SCC praca wykonywana jest dla tej samej firmy, w związku z czym procedury i organizacja pracy jest bardziej stabilna i przewidywalna.

W jakich działach sprawdza się SSC?

SSC w różnych dziedzinach ma swoje zastosowanie zarówno pod kątem optymalizacji, jak i obniżenia kosztów działając na zasadzie outsourcingu procesów.

Jaka jest różnica między SSC a BPO?

Główną różnicą między SSC a BPO jest fakt, że pracując dla firmy SCC, działasz także dla macierzystej firmy i współpracujesz z pracownikami tej samej firmy, którzy mogą być zlokalizowani w innym kraju. Pracując dla podmiotów wykorzystujących BPO, realizujesz usługi dla różnych firm, które zleciły prowadzenie określonych obszarów biznesowych.