Automatyzacje procesów księgowych

Zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy

Zmniejszenie kosztów występuje zwykle, kiedy firmy przekazują procesy do zewnętrznej firmy. Dzięki temu mogą oszczędzić czas oraz skupić się na kluczowych działaniach w firmie. Przeprowadzone analizy wskazują, że średnio po przejściu na outsourcing procesów biznesowych, firma oszczędza od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kosztów.

W przypadku dużych firm produkcyjnych lub usługowych, które posiadają duży personel w administracji, oszczędności idą w miliony lub nieraz dziesiątki milionów złotych.

Każda firma posiada swoją specyfikę, tak więc dla każdej firmy rachunek ten będzie wyglądał indywidualnie w zależności od przyjętej strategii i modelu współpracy.

Ważne jest każdorazowo przygotowanie szczegółowej analizy po wykonaniu audytu przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących. Analiza takich procesów wskazywać może możliwe oszczędności związane z przekazaniem części procesów do outsourcingu.

Korzyści związane z outsourcingiem nie kończą się na oszczędnościach kosztowych. Dzięki outsourcingowi firmy zyskują na kilku aspektach. Są nimi m.in.:

  • czas na dopracowanie procesów i wzrost ich jakość,
  • szybszy czas obsługi,
  • eliminacja błędów oraz uwolnienie czasu specjalistów i menedżerów.

Sprawdź pozostałe wpisy umieszczone na naszym blogu!