Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Procesy kadrowo-płacowe to niezwykle istotne obowiązki każdego przedsiębiorstwa. Procesy kadrowo-płacowe i związane z nią funkcje administracyjne stają się coraz istotniejsze. Ludzie i umiejętności to najważniejsze atuty każdej firmy, podczas gdy lokalne przepisy i opodatkowanie wynagrodzeń wytworzyły duże możliwości na rynku.

Czym jest obsługa kadrowo płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie prace z zakresu kadr i płac. Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest bardzo szeroki i najczęściej dostosowany jest do potrzeb konkretnej firmy. Standardowe działania, które wchodzą w skład obsługi kadrowej, obejmują:
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników,
  • zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia,
  • zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie działań związanych z ZUS,
  • rejestracja zwolnień lekarskich, szkoleń BHP oraz urlopów wypoczynkowych,
  • tworzenie rozliczeń listy wynagrodzeń,
  • ustalanie listy wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych.

Jak wygląda administrowanie kadrami i płacami?

Administracja zasobami ludzkimi oraz środkami pieniężnymi nie należy do łatwych zadań. To skomplikowany oraz ciągle zmienny proces. Warto zastanowić się nad sposobem uwolnienia swojego działu kadr od uciążliwych procesów, aby umożliwić jego pracownikom skoncentrowanie się na strategicznych zadaniach, które pozwolą firmie rozwinąć się oraz umożliwić pracownikom zdobycie nowych umiejętności. Warto także przemyśleć redukcję kosztów firmowych zlecając administrowanie kadr i płac zewnętrznej firmie wykorzystujących outsourcing.
Obsługa kadrowo-płacowa jest dziedziną obszerną i obejmuje szereg różnorodnych działań. Może dotyczyć również czynności, które swoim zakresem obejmują również wykonywanie doradztwa podatkowego czy wykonywanie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy. W takich sytuacjach warto nawiązać współpracę ze specjalistami, którzy posiadają stosowne formalne uprawnienia lub zlecić wszystkie zadania z tego zakresu firmie outsourcingowej.