Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Controlling Outsourcing

Controlling outsourcing — zalety

Wiele firm  bez wątpienia obawia się, że prowadzenie działań związanych z outsourcingiem oznacza znaczną utratę kontroli nad pewnymi aspektami ich działalności. Właściciele martwią się, jaki może to mieć wpływ na procesy wewnętrzne i zewnętrzne oraz oddziaływanie na klientów. Pomocne w tym stają się działania controllingowe.

Czym jest kontrola procesów w firmie?

Controlling to nic innego jak kontrola procesów w firmie, która może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach. Z pewnością jedną z nich jest zapewnienie firmie dostępu do wiedzy eksperckiej poza organizacją i znacząca redukcja kosztów. Sam controlling jako proces łączy ze sobą elementy planowania, dyspozycji, kontroli, analizy i zasilania w informacje niezbędne do przeprowadzenia odpowiednich działań.

Na czym polega Controlling?

Działanie controllingu polega na stałym monitorowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem stopnia realizacji celów i dopasowania się przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia oraz przekazywaniu informacji zarządzającym o potrzebie podejmowania działań korygujących. Monitorowanie przedsiębiorstwa odbywa się za pośrednictwem dwóch mechanizmów (feed back areas feed forward). Na współmierne działanie controllingu składa się: controlling strategiczny i controlling operatywny. Controlling strategiczny nastawiony jest na wspomaganie zarządu przedsiębiorstwa w realizacji zamierzeń długookresowych. Controlling operatywny skoncentrowany jest natomiast na bieżącym osiąganiu celów.

Outsourcing działu controlling

Outsourcing to wydzielanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecanie ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonać dane procesy efektywniej w krótszym okresie czasu. Przekazywanie na zewnątrz usług controllingowych niewątpliwie pozwala wykorzystać ich potencjał do prognozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz planowania jego przyszłości. Jest także czynnikiem, w którym personel lepiej radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi. Odpowiednio dopasowany dział controllingu przystosowany do przedsiębiorstwa umożliwia przygotowywanie okresowych budżetów, planów finansowych, założeń dla przyszłych inwestycji. Służy do bieżącego monitorowania założonych celów i wyników finansowych. Umożliwia tym samym właścicielom oraz kadrze zarządzającej szybką reakcję działania na ewentualne nieprawidłowości.

Jakie są zalety outsourcowania takiego działu?

  • bieżące śledzenie trendów zmian w działalności firmy dzięki cyklicznym raportom,
  • efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy,
  • poprawa kontroli nad kosztami działalności oraz działalnością operacyjną,
  • poprawa przepływu informacji w firmie i czytelności sprawozdań,
  • kontrola nad płynnością finansową i kapitałem,
  • zapewnienie zarządzającym pełnej i spójnej informacji na temat działalności firmy pozwalającej na podejmowanie trafniejszych decyzji operacyjnych,

Bez wątpienia regularne analizy prowadzone z kierownikiem projektu pomogą zapewnić kontrolę nad procesem outsourcingu w firmie. Opieranie swoich analiz oraz działań na wskaźnikach z pewnością jest kluczem do sprawnego podejmowania nowych wyzwań. Sprawdź, jak działa controlling w modelu outsourcingu. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej. Poznaj techniki sprawniejszego ulepszania wyników swojej firmy dzięki BPO Champions.