BPO - co to tak naprawdę znaczy?

BPO to skrót od angielskiej definicji Business Process Outsourcing. W Polsce powszechnie używa się określenia Outsourcing Procesów Biznesowych.

“Firmy świadczące tego typu usługi przejmują od swoich klientów część ich procesów biznesowych i są odpowiedzialne za dostarczenie klientowi rezultatów i parametrów wykonywanego procesu.”

Firma przekazująca część swoich procesów do BPO ma zapewniony poziom funkcjonowania tych procesów na zasadzie odpłatnej usługi i może skoncentrować się na kluczowych z jej punktu widzenia procesach, które uważa za strategiczne, głównie związanych z produktami, rozwojem na rynku i obsługą klienta. Procesy przekazywane do outsourcingu są uważane za mniej kluczowe dla realizacji strategii Firmy i jej ekspansji rynkowej. Najczęściej outsourcing dotyczy procesów finansowo-księgowych, administracji płacowo-kadrowej, IT, obiegu dokumentów i innych procesów wsparcia (tzw. Back Office).

Tym samym, decyzja o outsourcingu bywa często wyborem strategicznym Firmy i wynika bezpośrednio z przyjętej strategii określającej jakie funkcje i procesy są kluczowe dla wygrania na rynku, rozwoju biznesu i sposobu konkurowania.

W zasadzie większość światowych liderów stosuje jakąś formę outsourcingu procesów biznesowych jako element swojej strategii. Dane z rynku międzynarodowego wskazują, że firmy korzystające z BPO mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie pozycji lidera rynkowego niż firmy, które go nie stosują.

BPO jest jedną z najszybciej rosnących branż w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat branża rosła w tempie dwucyfrowym i obecnie zatrudnia ponad 300 000 pracowników. Jest motorem napędowym jeśli chodzi o zatrudnienie i nowo powstające powierzchnie biurowe we wszystkich głównych miastach w Polsce.

Porozmawiajmy