“Koronawirus radykalnie przyspieszy procesy automatyzacji i digitalizacji, które już od kilku lat stanowią widoczny trend. Na skutek kryzysu wywołanego wirusem i postępującej, bezprecedensowej obniżki przychodów i marż firmy poszukują przełomowych form oszczędności kosztów. ”

Wg raportu międzynarodowej firmy doradczej EY ponad jedna trzecia (36%) badanych firm na świecie już przyspiesza inwestycje w automatyzację na skutek koronawirusa, podobny odsetek firm twierdzi, że automatyzacja jest teraz dla nich absolutnym priorytetem. To jest w opinii wielu ekspertów prawdziwa tarcza antykryzysowa.

Dochodzą do tego czynniki związane z pracą zdalną zarówno pracowników front i back office, którą w obliczu szerzącej się pandemii już zastosowało w jakiejś skali w Polsce ok. 80% firm.

Pionierami tych rozwiązań, które są coraz popularniejsze w obecnych warunkach są już od kilku lat nowoczesne centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO).

Organizacja procesów w BPO jest podparta wysoko zaawansowaną technologią. Procesy są organizowane w optymalny sposób pod kątem ich przebiegu i w wielu miejscach pracę ręczną zastępuje się różnymi formami automatyzacji. Oprócz zastosowania klasycznych systemów informatycznych (np. księgowych, klasy ERP) tworzy się rozwiązania związane z digitalizacją i elektronicznym obiegiem dokumentów (ang. workflow), robotyzacją (ang. RPA), uczeniem maszynowym, automatyzacją kognitywną oraz systemami sztucznej inteligencji.

Obecne zmiany w technologii porównywane są przez wielu do rewolucji przemysłowej jaka miała miejsce przy wynalezieniu maszyny parowej. Wielu ekspertów wskazuje przy tym na to, że możliwości poprawy produktywności i tym samym obniżki kosztów jednostkowych operacji w dobie obecnych technologii kilkukrotnie przekraczają skalę uzyskiwaną w trakcie poprzednich przełomów technologicznych, w tym rewolucji przemysłowej.

Oznacza to z jednej strony olbrzymie możliwości a z drugiej strony potrzebę dużych nakładów w technologię oraz rozwój kompetencji specjalistów, które znacznie łatwiej uzasadnić z perspektywy dużej skali operacji back-office’owych oferowanych przez wyspecjalizowane BPO niż z perspektywy pojedynczej firmy przemysłowej lub usługowej. Każda firma w pierwszej kolejności powinna inwestować w zasoby i systemy związane z produktami i usługami oraz pozyskiwaniem i obsługą klientów oraz poważnie rozważyć przekazanie (outsourcing) wspierających procesów back-officowych i administracyjnych do wyspecjalizowanego BPO.

Porozmawiajmy