logo

BPO Champions uzyskało akredytację na świadczenie specjalistycznych usług doradczych przyznaną przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu, BPO Champions może oferować swoje usługi klientom z sektora MŚP z REGIONU POMORSKIEGO w formule która pozwala na 50 % dofinansowania kosztu usługi ze środków UE.

img1 img2 img3 img4

Otrzymaj grant na 50% ceny

specjalistycznej usługi doradczej

Porozmawiajmy