Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
ZUS - PUE - konto

ZUS PUE to narzędzie, które pozwala na załatwienie wielu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi online, bez konieczności wizyty w oddziale ZUS. W tym artykule przedstawimy, czym jest ZUS PUE, jakie korzyści daje, kto powinien założyć konto ZUS PUE i co można załatwić przez ten system.

 

Co to jest ZUS PUE?  Definicja.

ZUS PUE to Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to internetowy system, który pozwala na załatwienie wielu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Dzięki ZUS PUE można m.in. sprawdzić stan swojego konta w ZUS, złożyć wniosek o emeryturę, świadczenia chorobowe, zasiłki opiekuńcze, a także załatwić wiele innych spraw.

zus pue jak zalozyc

Co daje konto ZUS PUE? Korzyści z założenia konta. 

Posiadanie konta ZUS PUE przynosi wiele korzyści, m.in.:

 1. Łatwy i szybki dostęp do informacji o swoim ubezpieczeniu i świadczeniach — przez konto w ZUS PUE można łatwo sprawdzić stan swojego konta w ZUS, zasięgnąć informacji na temat swoich składek i świadczeń, a także sprawdzić historię wpłat i wypłat.
 2. Wygoda i oszczędność czasu — korzystanie z ZUS PUE pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek w oddziałach ZUS, ponieważ większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi można załatwić online.
 3. Możliwość składania wniosków online — przez konto w ZUS PUE można składać wnioski o emeryturę, rentę, świadczenia chorobowe, a także zgłaszać zmiany w danych osobowych, adresie czy numerze konta bankowego.
 4. Generowanie potrzebnych dokumentów — za pośrednictwem ZUS PUE można wygenerować druki potrzebne do załatwienia spraw związanych z ubezpieczeniami.
 5. Brak kosztów oraz zapewnione bezpieczeństwo — korzystanie z ZUS PUE jest bezpłatne, a przy tym bezpieczne, ponieważ wszystkie operacje są chronione zaawansowanymi mechanizmami bezpieczeństwa.

Warto więc założyć konto w ZUS PUE, aby mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o swoim ubezpieczeniu i świadczeniach oraz zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek w oddziałach ZUS.

 

Kto musi mieć konto ZUS PUE?

Konto powinny założyć osoby, które są ubezpieczone w ZUS, czyli przede wszystkim pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Konto ZUS PUE można założyć także jako przedstawiciel podmiotu, np. pracodawcy lub pełnomocnik.

 

zus pue jak zalozyc

Co można załatwić przez ZUS PUE?

Przez konto w ZUS PUE (Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, m.in.:

 1. Sprawdzenie stanu konta w ZUS — przez ZUS PUE można w prosty i szybki sposób sprawdzić stan swojego konta w ZUS, w tym wysokość wpłaconych składek i pobranych świadczeń.
 2. Składanie wniosków o emeryturę, rentę lub świadczenia chorobowe — za pośrednictwem ZUS PUE można składać wnioski o różnego rodzaju świadczenia, takie jak emerytura, renta, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy.
 3. Zgłaszanie zmian w danych osobowych, adresie czy numerze konta bankowego — przez konto w ZUS PUE można zgłosić zmiany w swoich danych osobowych, numerze telefonu, adresie zamieszkania czy numerze konta bankowego, na który mają być przesyłane wypłaty z ZUS.
 4. Składanie wniosków o zwolnienie z opłacania składek lub o rozłożenie ich na raty — ZUS PUE umożliwia także składanie wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o rozłożenie ich na raty.
 5. Wgląd w historię swoich składek i świadczeń — dzięki ZUS PUE można przejrzeć historię swoich wpłat i wypłat z ZUS oraz sprawdzić, jakie świadczenia pobierało się w przeszłości.
 6. Generowanie potrzebnych dokumentów — przez konto w ZUS PUE można wygenerować druki potrzebne do załatwienia różnych spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

 

PUE ZUS — rejestracja. Jak założyć konto? Instrukcja.

Aby założyć konto w ZUS PUE (Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), należy postępować według poniższych kroków:

 1. Wejdź na stronę internetową ZUS pod adresem www.zus.pl.
 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz opcję „Zarejestruj w PUE„.
 3. Na kolejnej stronie należy wybrać sposób rejestracji: >Dla Ciebie (osoba pracująca, rencista, emeryta, zasiłkobiorca, lekarz, inna osoba ubezpieczona w ZUS); >Dla przedsiębiorców (osoba prowadząca działalność gospodarczą); >Dla firm (spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe).
 4. Kliknij wybraną opcję, aby przejść do formularza rejestracyjnego.
 5. W tym etapie należy dokonać rejestracji poprzez podanie numeru pesel lub numeru i serii paszportu. Istnieją także inne dostępne opcje takie jak rejestracja przez: profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub bankowość elektroniczną.
 6. W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli wybierzesz rejestrację  >Dla przedsiębiorców, musisz wpisać również swój NIP.
 7. Następnie należy zdefiniować hasło do konta.
 8. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie rejestracji, klikając w przycisk „Załóż konto”.
 9. Po zakończeniu rejestracji na skrzynke e-mail zostaje wysłany e-mail z potwierdzeniem założenia konta. W e-mailu tym znajdują się instrukcje dotyczące aktywacji konta.
 10. Przy rejestracji poprzez pesel lub dowód osobisty, należy w ciągu 7 dni potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. W przypadku posiadania dostępu do metod identyfikacji elektronicznej, które są udostępnione przez login.gov.pl, możena potwierdzić swoją tożsamość online.

 

zus pue jak zalozyc

Co jest potrzebne do założenia konta w Platformie Usług Elektronicznych ZUS?

Aby założyć konto w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potrzebne jest:

 1. Posiadanie numeru PESEL lub paszportu. Są to rzeczy niezbędne do założenia konta.
 2. Aktywny adres e-mail – należy podać aktywny adres e-mail, na który będą przesyłane informacje związane z kontem.
 3. Dostęp do Internetu — aby korzystać z Platformy Usług Elektronicznych, należy mieć dostęp do Internetu.
 4. Konto bankowe — podanie numeru konta bankowego umożliwia przesyłanie wypłat z ZUS bezpośrednio na konto bankowe.
 5. Dodatkowym atutem jest, wcześniej omówione przez nas, posiadanie dostępu do metod identyfikacji elektronicznej, które są udostępnione przez login.gov.pl.

 

zus pue jak zalozyc

Ile trwa założenie konta?

Zakładanie konta w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest stosunkowo szybką i łatwą procedurą. Wymaga ona wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej ZUS oraz podania podstawowych danych osobowych, takich jak numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu oraz numer konta bankowego.

Cały proces rejestracji zajmuje zwykle kilkanaście minut, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy oczekiwać na otrzymanie e-maila potwierdzającego założenie konta w ZUS PUE. W e-mailu tym znajdują się instrukcje dotyczące aktywacji konta.

W przypadku niektórych spraw, takich jak zmiana numeru konta bankowego czy zgłoszenie zmiany danych osobowych, może być konieczne potwierdzenie tożsamości za pomocą kodu SMS lub aplikacji mobilnej.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach, np. gdy zgłasza się wniosek o wydanie nowej karty ubezpieczenia zdrowotnego, procedura ta może zająć trochę więcej czasu.

 

ZUS PUE — rejestracja przez profil zaufany — jak to zrobić?

Aby zarejestrować się w ZUS PUE (Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) przez profil zaufany, należy postępować według poniższych kroków:

 1. Wejdź na stronę internetową ZUS pod adresem www.zus.pl.
 2. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz opcję „Zarejestru w PUE” i kliknij w nią.
 3. Na kolejnej stronie należy wybrać sposób rejestracji: >Dla Ciebie (osoba pracująca, rencista, emeryta, zasiłkobiorca, lekarz, inna osoba ubezpieczona w ZUS); >Dla przedsiębiorców (osoba prowadząca działalność gospodarczą); >Dla firm (spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe).
 4. W oknie rejestracji wybierz opcję „Zarejestruj profil poprzez Profil Zaufany/Login.gov.pl”.
 5. Wybierz sposób logowania. Zaloguj się poprzez Profil Zaufany. Dostępne są także opcje: e-dowód lub bankowość elektroniczna.
 6. Zaloguj się do Profilu Zaufanego, korzystając z odpowiednich danych, takich jak login, hasło czy kod jednorazowy.
 7. Potwierdź swoją tożsamość w Profilu Zaufanym.
 8. Po potwierdzeniu tożsamości zostaniesz automatycznie przekierowany do dalszego etapu rejestracji konta.
 9. Dokończ rejestrację na stronie ZUS. Wypełnij wymagane pola.

Warto zauważyć, że aby zarejestrować się w ZUS PUE przez profil zaufany, musisz najpierw posiadać aktywny profil zaufany. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, możesz go założyć na stronie Profil Zaufany.

 

 

Usługi ZUS — BPO Champions

Świadczymy usługi w zakresie administracji kadrowo-płacowej, które polegają na stałym prowadzeniem dokumentacji pracowników dla średnich i dużych firm. Celem tych działań jest zbieranie i przetwarzanie informacji (dla potrzeb wewnętrznych oraz dla instytucji zewnętrznych, np. ZUS) oraz przywoływanie ich w razie potrzeby.

Outsourcing Procesów BPO Champions

W ramach usług outsourcingu administracji kadrowo-płacowej, realizujemy między innymi zadania takie jak:

 • Sporządzanie pasków płacowych i informacji ZUS dla osoby ubezpieczonej;
 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS;
 • Sporządzanie i przekazywanie informacji, deklaracji, korekt i wyjaśnień do urzędów skarbowych, ZUS i PFRON;
 • Dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców;
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS.

Wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ilości wypełnianych niezbędnych dokumentów personalnych powoduje zwiększenie ilości pracy związanej z obsługą kadrowo-płacową w każdej firmie. Żeby nie zwiększać nadmiernie kosztów obsługi tego działu w firmie, warto wziąć pod uwagę outsourcing kadr i płac. Jeśli więc szukasz tego typu usług, które obejmują usługi automatyzacji biznesu, BPO Champions jest firmą, która od lat wspiera średnie i duże  polskie przedsiębiorstwa i generuje dla nich oszczędności. Przekonaj się, dlaczego warto skorzystać z naszych usług. Poznaj zalety outsourcingu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o outsourcingu procesów biznesowych? Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

 

Elektroniczny obieg dokumentów