Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Pandemia, wojna u naszych sąsiadów, wzrost inflacji. Obecna sytuacja nie wygląda optymistycznie. Problemy dotykają nie tylko poszczególnych obywateli, ale również przedsiębiorstw. Spadki produkcji oraz nowych zamówień sprzyjają zwolnieniom. Pozytywną wiadomością nie jest również wzrost kosztów produkcji oraz cen gotowych wyrobów. Co zatem powinni robić polscy producenci, aby poprawić swoją sytuację? Rozwiązaniem może być księgowość w systemie BPO (outsourcing procesów biznesowych). Co jeszcze?

 

Inflacja – czy naprawdę powinniśmy się martwić?

Wskaźniki inflacji z miesiąca na miesiąc wzrastają. Aktualnie oficjalny jej poziom podawany przez Główny Urząd Statystyczny wynosi 17,9 procenta, co daje wzrost cen w granicach 1,8 procenta w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie brakuje jednak głosów mówiących o tym, że poziom oficjalny jest około dwukrotnie niższy od rzeczywistego.

 

Tak wysoka inflacja i nienadążające za nią wzrosty wynagrodzeń sprawiły, że zdolność i aktywność zakupowa Polaków drastycznie spadła. Najwyższe spadki odnotowuje się w przypadku dóbr uznaniowych. Dodatkowo wzrastają ceny produkcji, zatrudnienie spada, a zaległości produkcyjne rosną. Sytuacji nie poprawia ogólny strach przed recesją oraz stale wzrastające stopy procentowe, na których oparte są kredyty hipoteczne i konsumpcyjne.

 

Księgowość i zysk inflacyjny

Sporym problemem przedsiębiorstw produkcyjnych jest osiąganie tak zwanego zysku inflacyjnego. Oznacza to, że część zysków jest wynikiem wyłącznie procesów spadku wartości pieniądza, a nie poprawnego realizowania rentownej ekonomicznie działalności produkcyjnej. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zmniejszenie kosztów back office poprzez wdrożenie outsourcingu usług księgowych.

 

PMI – prognoza spowolnienia w przemyśle

Wskaźnik PMI, czyli Indeks Menedżerów Zakupów, ma za zadanie odzwierciedlać aktywność finansową podmiotów gospodarczych nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. Od pierwszej fali koronawirusa w 2020 roku ta miara sukcesywnie spada, co nie rokuje dobrze dla przedsiębiorców. Tę perspektywę pogarszają jeszcze wzrost cen energii i nadchodząca zima.

 

Badania pokazują, że spowolnienie dotyka szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. One najsilniej ograniczają wykorzystywanie posiadanych mocy produkcyjnych oraz najmocniej odczuwają skutki rosnących kosztów. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego informują, że spadki zamówień w ostatnich miesiącach były najwyższe w branżach: meblarskiej, przetwórstwa metalowego, przetwórstwa chemicznego i u dostawców elektroniki.

 

Jak zmniejszyć koszty pracowników biurowych?

Bieżąca sytuacja nie jest optymistyczna, biorąc również pod uwagę kwestię zatrudnienia. Pomimo spowolnienia spadku wskaźnika PMI w ostatnich miesiącach, co niewątpliwie napawa przedsiębiorców optymizmem, ci zahamowali procesy rekrutacyjne, a niektórzy zdecydowali się nawet na uszczuplenie swojej kadry. Ta sytuacja jest spowodowana strachem przed recesją oraz rosnącą w szybkim tempie inflacją.

 

Aby nie musieć rezygnować z pracowników produkcyjnych, wiele firm decyduje się na zmniejszenie kosztów pracowników biurowych, wprowadzając outsourcing księgowości.

 

Jak neutralizować negatywne skutki kryzysu?

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy mają różne sposoby na panujące spowolnienie. Niektórzy z nich przenoszą wzrost cen na swoich odbiorców i są w stanie czerpać z tego zyski. Inni robią zapasy materiałów, których ceny spadły z uwagi na pandemię. W obecnej sytuacji najbardziej korzystają przedsiębiorstwa, które kilka lat temu zdecydowały się na zagraniczną ekspansję – mają dostęp do tańszych czynników produkcji oraz mogą korzystać z tańszych materiałów za granicą.

 

Zagranica oferuje też dostęp do korzystniejszych cenowo technologii. Przedsiębiorcy, którzy przenieśli część lub całość produkcji za granicę, mogą więc oferować swoim klientom tańsze wyroby niż konkurencja, a nawet gromadzić oszczędności.

 

Pewnym sposobem na zabezpieczenie łańcucha dostaw jest dywersyfikacja dostawców. Coraz popularniejsza staje się zagraniczna ekspansja nie tylko eksportowa, ale również kapitałowa. Nie należy zapominać, że słaba koniunktura gospodarcza tworzy szansę inwestycyjną za granicą.

 

BPO (Business Process Outsourcing) sposobem na skutki inflacji

BPO jest strategią działalności przedsiębiorstwa polegającą na zlecaniu wybranych procesów biznesowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Najpopularniejszą formą Business Process Outsourcingu jest outsourcing księgowości czy obsługi kadrowo-płacowej. Podstawową zaletą takiej współpracy są spore oszczędności wynikające z braku konieczności zatrudniania pracowników, opłacania za nich składek czy szkolenia ich. Dodatkowo BPO obniża ryzyko niepowodzenia działalności i sprzyja jej optymalizowaniu.

 

Podsumowując – obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja polskim przedsiębiorstwom produkcyjnym. Są one zmuszone do redukowania poziomu zapasów i zatrudnienia, aby w ten sposób zminimalizować wydatki. Wszystko to z obawy przed recesją. Jednym ze sposobów zneutralizowania negatywnych skutków inflacji jest postawienie na outsourcing back office typu BPO.

 

MT: Inflacja wzrasta. Jak zneutralizować jej negatywne skutki?

MD: Wysoka inflacja sprzyja obniżeniu wskaźnika PMI w polskich przedsiębiorstwach. BPO to jeden ze sposobów radzenia sobie z tym problemem.