Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Restrukturyzacja firmy w dobie epidemii

“Restrukturyzacja stanowi odpowiedź na kryzys gospodarczy oraz kryzys firmy. W jaki sposób poprawnie przeprowadzić restrukturyzację? Na czym powinna być oparta?”

Po pierwsze spójrzmy na model biznesowy, który obraliśmy. W restrukturyzacji ważny jest każdy krok. Stawiamy przede wszystkim na analizę, która będzie podstawą do stworzenia planu restrukturyzacji. Tylko w ten sposób będziemy mogli go poprawnie wdrożyć.

Liczy się czas i dobry program merytoryczny

Podczas tworzenia planu restrukturyzacji sprawdzamy, które obszary firmy, przynoszą najwięcej dochodów, a które obszary generują koszty możliwe do usunięcia. W dobie kryzysu najważniejsza jest szybka diagnoza i reakcja. Tylko stworzenie w pełni wykonalnego planu restrukturyzacji umożliwi odniesienie sukcesu.

Redukcja kosztów

Szybka redukcja kosztów jest pierwszym namacalnym efektem restrukturyzacji. Powinna ona koncentrować się w obszarach, gdzie firma nie buduje istotnej wartości dla klienta. Dotyczy to w szczególności działalności back-office i administracyjnej, ale też części aktywności produktowej i sprzedażowej (mniej rentowne linie biznesowe, produkty, segmenty klientów). Część procesów wspierających można wydzielić i przenieść na zewnątrz do wyspecjalizowanych centrów procesów biznesowych (centra BPO). Takie modele współpracy rozwijały się już w szybkim tempie przed wybuchem pandemii a w czasach kryzysu będą jeszcze bardziej popularne, dając upragniony oddech wielu przedsiębiorcom.

Mapa strategii – przegrupuj zasoby

Wiele firma szuka nowych możliwości, co w krótkim rozrachunku może oznaczać przemodelowanie modelu biznesowego, ponieważ uznają, że trzeba stworzyć wartości, które wymagają zmian pod przyszły obszar działalności.

Restrukturyzacja w pierwszym kroku to dla wielu kwestia przetrwania. Na tym jednak nie może kończyć się perspektywa właścicieli i osób zarządzających firmą. Udana restrukturyzacja to nie tylko policzalny spadek kosztów, ale także zbudowanie trwałej struktury, aby sięgać wysoko i wygrywać na rynku w dłuższej perspektywie. W przenośni udana restrukturyzacja jest jak obóz sportowy dla firmy – to moment robienia formy pod przyszłe zyski. Firmy skonstruowane w sposób nieadekwatny do rynku, nie będą mogły przetrwać kryzysu. Dlatego podczas restrukturyzacji powinniśmy skoncentrować się na analizie, planie restrukturyzacji oraz jego wdrożeniu. Warto korzystać z dostępnych rozwiązań ekspertów, którzy mają na tym polu doświadczenie. Musimy szybko ciąć koszty, ale kluczowym wyzwaniem jest zbudowanie silnej firmy, która osiągnie trwały sukces w dłuższej perspektywie.