Outsourcing kadr i płac

Obsługa kadrowa polega na wielu rutynowych, a zarazem pracochłonnych czynnościach. Częste zmiany przepisów oraz regulacji prawa pracy wymagają nieustannego śledzenia informacji branżowych. Chcąc należycie usprawnić działanie outsourcingu kadr i płac, niezbędna okazuje się fachowa wiedza, doświadczenie i czas, który może być motorem napędowym dla firmy.

Na czym polega outsourcing kadr i płac?

Kluczowe w przypadku outsourcingu kadr i płac oraz całej księgowości jest zastępstwo pracowników. Celem usługi outsourcingu jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. pracownik działu kadr i płac lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać  szczegółowej analizy bieżących spraw oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Pozwoli to uniknąć powstawanie ewentualnych błędów oraz pozwoli na zaoszczędzenie czasu na inne, kluczowe zadania.

Jakie są zalety outsourcingu usług kadrowo-płacowych?

Wyprowadzenie działań utrudniających funkcjonowanie firmy tych działań poza obszar firmy oznacza ich zlecenie zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie takiej jak BPO Champions. Zlecenie obsługi kadr i płac zewnętrznej firmie ma kilka istotnych zalet:
  • obniża koszty działalności związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników,
  • pozwala skupić się na istotnych aspektach prowadzenia działalności,
  • daje pewność profesjonalnej obsługi przez wykwalifikowane osoby – firma zatrudnia i na bieżąco szkoli swoich specjalistów,
  • pozwala na bieżąco i na wysokim poziomie realizować działania związane z obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń,
  • realizuje ewidencjonowanie i przekazywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzanie okresowe zestawienia i raportów dla potrzeb kadry zarządzającej, oraz instytucji zewnętrznych.
Praca w dziale kadr i płac to odpowiedzialne zajęcie, które wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa pracy. Do działu docelowo trafiają zwolnienia lekarskie, zwolnienia chorobowe, wnioski urlopowe oraz wypowiedzenia, które należy opracować i rozliczyć zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. W BPO Champions świadczymy usługi outsourcingu księgowości oraz kadr i płac. Wykonujemy oraz monitorujemy dokumentację firmy zlecającej, usprawniając jej procesy oraz generując szereg korzyści finansowych, gwarantując przy tym fachowe wykonanie wszystkich zadań.