„ Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”


Historia Outsourcingu:

Pojęcie Outsourcing pierwszy raz ujrzało światło dzienne w 1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej, kiedy w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że „ Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.


Skąd nazwa Outsourcing?

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. Jak zarządzać przedsiębiorstwem? Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga nieustanego reagowania na zmiany zachodzące w jego otoczeniu oraz dostosowywania się do nich w sposób najlepszy z możliwych dla funkcjonowania całej organizacji.


Jakie znaczenie ma Outsourcing?

Rosnące znaczenie outsourcingu w działalności współczesnych organizacji sprawia, że staje się on ważnym narzędziem zarządzania, które obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej funkcji/procesów o charakterze nieprodukcyjnym.


W czym pomoże mi?

zastosowanie koncepcji outsourcingu w mojej firmie? Jednym z powodów wdrażania Outsourcingu konkretnych obszarów w firmie jest chęć redukcji ponoszonych w związku z wykonywaniem tych działań w obrębie danej organizacji. Dodatkowym atutem jest fakt, iż korzystając z zewnętrznej firmy specjalizującej się w Outosourcingu procesów przenosimy ryzyko związane z zarządzaniem zleconą funkcją na usługodawcę zewnętrznego oraz zyskujemy dostęp do najnowszych technologii.


Czy Outsourcing pomoże mi w ekspansji?

Dla wielu przedsiębiorstw outsourcing jest nie tylko pomysłem na rozwój biznesu, dzięki któremu łatwiej przeprowadzić ekspansje na nowe rynki bez konieczności budowania potrzebnych kompetencji od zera, ale także formą, która w dłuższej perspektywie jest jednym ze sposobów zapewnienia innowacyjności produktów oraz usług oferowanych przez organizację.

Porozmawiajmy