Jak można obniżyć koszty prowadzenia firmy?

“Główną korzyścią z przekazania procesów do BPO jest optymalizacja kosztów firmy. BPO realizuje procesy dla wielu klientów na dużą skalę dlatego może optymalnie je zorganizować w sposób konkurencyjny kosztowo. ”

Zwykle przekazując procesy do BPO firmy oszczędzają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kosztów związanych z procesem.

W przypadku dużych firm produkcyjnych lub usługowych, które posiadają duży personel w back office oszczędności idą w miliony lub nieraz dziesiątki milionów zł.

Każda firma posiada swoją specyfikę, tak więc dla każdej firmy rachunek ten będzie wyglądał indywidualnie w zależności od przyjętej strategii i modelu współpracy.

Ważne jest każdorazowo przygotowanie szczegółowej analizy (audytu) procesów wskazującej możliwe oszczędności związane z przekazaniem części procesów do outsourcingu.

Korzyści związane z outsourcingiem nie kończą się na oszczędnościach kosztowych. Dzięki outsourcingowi firmy zyskują lepszą jakość procesów, szybszy czas obsługi, eliminację błędów oraz uwolnienie czasu specjalistów i menedżerów, którzy mogą przekierować swoje zaangażowanie z rutynowych czynności na bardziej koncepcyjne i perspektywiczne dla rozwoju firmy zadania.

Porozmawiajmy