Dnia 27 czerwca 2022 roku odbędzie się regionalna konferencja gospodarcza — Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Organizatorami tego wydarzenia są Bialska Izba Gospodarcza oraz Bialska Akademia Nauk Stosowanych. Firma BPO Champions weźmie czynny udział w Kongresie, a jednym z prelegentów podczas II panelu wydarzenia będzie Dariusz Brzeziński.

Cele Kongresu Przedsiębiorczości 2022

Do głównych założeń Kongresu Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej należą:
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.
Kongres Przedsiębiorczości

Jakie tematy będą poruszane podczas Kongresu Przedsiębiorczości?

Bialski Kongres Przedsiębiorczości będzie platformą dyskusji. Temat, który poruszy Dariusz Brzeziński, dotyczy nowoczesnych usług biznesowych, jako filaru wzmocnienia sektora logistyczno-przeładunkowego warunkującego rozwój gospodarczy Polski Wschodniej. Kongres ten to także świetna okazja do rozmowy na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej.
Kongres bez wątpienia stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako BPO Champions będziemy mogli zaprezentować się podczas Kongresu Przedsiębiorczości i poruszyć ważne kwestie związane z wkładem w rozwój przedsiębiorczości.