BialskiKongresPrzedsiebiorczosci

Bialski Kongres Przedsiębiorczości Biała Podlaska 2022 relacja z wydarzenia

Przedstawiamy krótką relację z Bialskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą w Białej Podlaskiej oraz Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II — pozwoliło spotkać się i porozmawiać o czynnikach, jakie w najbliższych latach będą miały szczególny wpływ na rozwój regionu. Jako BPO Champions cieszymy się, mogąc wspierać lokalne firmy oraz studentów uczelni w dążeniu do wspólnego rozwijania potencjału biznesowego Południowego Podlasia.

Z pewnością spotkanie to umocniło nasze przekonanie o zapotrzebowaniu na usługi biznesowe w tym regionie i pokazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia przed stworzeniem autostrady i w trakcie zaplanowanych inwestycji mających na celu zwiększenie wolumenu przeładunkowego w Małaszewiczach.

Podczas kongresu czuliśmy emocje panujące na sali, które wskazują na ogromne zaangażowanie każdego z przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu. To niesamowite zaangażowanie można było poczuć na sali, ale na pewno niejednokrotnie lokalni przedsiębiorcy mogą odczuć je podczas spotkań na BPIG.

Bialski Kongres Przedsiębiorczości 2022 i uczestnictwo w nim to bez wątpienia duże wyróżnienie. Jest to także duże zobowiązanie do czynnego udziału w rozwoju regionu i angażowania się w sprawy wymagające eksperckiej wiedzy.

BPO Champions wyraża chęć i gotowość do wspierania w zakresie kompetencji każdego przedsiębiorstwa chcącego wejść na wyższy poziom biznesowy. Zachęcamy do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów i doświadczenia w outsourcingów procesów biznesowych na drodze do skalowania przedsiębiorstw osiągających trwałe wzrosty.

Fotorelacja z wydarzenia:

Regionalna konferencja gospodarcza — Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Organizatorami tego wydarzenia są Bialska Izba Gospodarcza oraz Bialska Akademia Nauk Stosowanych. Firma BPO Champions weźmie czynny udział w Kongresie, a jednym z prelegentów podczas II panelu wydarzenia będzie Dariusz Brzeziński.

Cele Kongresu Przedsiębiorczości 2022

Do głównych założeń Kongresu Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej należą:
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.
Kongres Przedsiębiorczości

Jakie tematy będą poruszane podczas Kongresu Przedsiębiorczości?

Bialski Kongres Przedsiębiorczości  z pewnością będzie platformą do szerokiej dyskusji. Temat, który poruszy Dariusz Brzeziński, dotyczy nowoczesnych usług biznesowych, jako filaru wzmocnienia sektora logistyczno-przeładunkowego warunkującego rozwój gospodarczy Polski Wschodniej. Kongres ten to także świetna okazja do rozmowy na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej.
Kongres bez wątpienia stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako BPO Champions będziemy mogli zaprezentować się podczas Kongresu Przedsiębiorczości. Tym samym będziemy mogli poruszyć ważne kwestie związane z wkładem w rozwój przedsiębiorczości.
Więcej na temat kongresu: