Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
BialskiKongresPrzedsiebiorczosci

Bialski Kongres Przedsiębiorczości Biała Podlaska 2022 relacja z wydarzenia

Przedstawiamy krótką relację z Bialskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą w Białej Podlaskiej oraz Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II — pozwoliło spotkać się i porozmawiać o czynnikach, jakie w najbliższych latach będą miały szczególny wpływ na rozwój regionu. Jako BPO Champions cieszymy się, mogąc wspierać lokalne firmy oraz studentów uczelni w dążeniu do wspólnego rozwijania potencjału biznesowego Południowego Podlasia.

Z pewnością spotkanie to umocniło nasze przekonanie o zapotrzebowaniu na usługi biznesowe w tym regionie i pokazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia przed stworzeniem autostrady i w trakcie zaplanowanych inwestycji mających na celu zwiększenie wolumenu przeładunkowego w Małaszewiczach.

Podczas kongresu czuliśmy emocje panujące na sali, które wskazują na ogromne zaangażowanie każdego z przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu. To niesamowite zaangażowanie można było poczuć na sali, ale na pewno niejednokrotnie lokalni przedsiębiorcy mogą odczuć je podczas spotkań na BPIG.

Bialski Kongres Przedsiębiorczości 2022 i uczestnictwo w nim to bez wątpienia duże wyróżnienie. Jest to także duże zobowiązanie do czynnego udziału w rozwoju regionu i angażowania się w sprawy wymagające eksperckiej wiedzy.

BPO Champions wyraża chęć i gotowość do wspierania w zakresie kompetencji każdego przedsiębiorstwa chcącego wejść na wyższy poziom biznesowy. Zachęcamy do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów i doświadczenia w outsourcingów procesów biznesowych na drodze do skalowania przedsiębiorstw osiągających trwałe wzrosty.

Fotorelacja z wydarzenia:

Regionalna konferencja gospodarcza — Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Organizatorami tego wydarzenia są Bialska Izba Gospodarcza oraz Bialska Akademia Nauk Stosowanych. Firma BPO Champions weźmie czynny udział w Kongresie, a jednym z prelegentów podczas II panelu wydarzenia będzie Dariusz Brzeziński.

Cele Kongresu Przedsiębiorczości 2022

Do głównych założeń Kongresu Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej należą:
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.
Kongres Przedsiębiorczości

Jakie tematy będą poruszane podczas Kongresu Przedsiębiorczości?

Bialski Kongres Przedsiębiorczości  z pewnością będzie platformą do szerokiej dyskusji. Temat, który poruszy Dariusz Brzeziński, dotyczy nowoczesnych usług biznesowych, jako filaru wzmocnienia sektora logistyczno-przeładunkowego warunkującego rozwój gospodarczy Polski Wschodniej. Kongres ten to także świetna okazja do rozmowy na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej.
Kongres bez wątpienia stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako BPO Champions będziemy mogli zaprezentować się podczas Kongresu Przedsiębiorczości. Tym samym będziemy mogli poruszyć ważne kwestie związane z wkładem w rozwój przedsiębiorczości.
Więcej na temat kongresu:

Podczas wizyty w Białej Podlaskiej spotkaliśmy się Rektorem Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, Jerzym Nitychoruk. To bardzo ważne wydarzenie związane z pogłębieniem naszej współpracy z uczelnią, która biegnie nieprzerwanie od 2 lat.

Współpraca Akademii Nauk Stosowanych z firmą BPO Champions jest wzorcowa. Studenci Akademii, którzy przebywali w Gdańsku i korzystali ze specjalistycznej pomocy firmy, mieli bardzo dobre kontakty z pracownikami. Poznali także bardzo szerokie obszary działań ekonomicznych. Są oni niezwykle zadowoleni, powiedział Jerzy Nitychoruk.

Z uczelnią wspólnie ustaliliśmy kierunki, w jakich możemy pomóc w rozwoju kompetencji. Jest to bardzo dobry i zaufany partner, który podjął się realizacji kierunku biznesowego. Dzięki takim działaniom firma oraz uczelnia będą mogły rozwijać się jeszcze szybciej. Student, który ma nowe doświadczenia, który poznaje nowe obszary, jest studentem lepiej wykształconym i właśnie w BPO oferujemy taką wiedzę i wykształcenie. Dotyczy ono nie tylko studiów, ale również pracy w przyszłości. Biała Podlaska jest regionem, o którym nie często się pamięta, a Bialska Akademia Nauk Stosowanych jest jedną z najlepszych uczelni w kraju. Widzimy duży potencjał w programie merytorycznym, który opracowaliśmy dla studentów, pozwalając dzięki praktykom zrealizować ustalone założenia. Grupie studentów zapewniamy staże, które będą na co dzień gwarantować dostęp do bieżących operacji. Będą oni mogli dalej rozwiać swoje umiejętności praktyczne, dodał Dariusz Brzeziński.

Jesteśmy bardzo dobrą instytucją naukową, która przekazuje wiedzę studentowi, który poznając praktyczną wiedzę, są konkurencyjni na rynku pracy. Cieszymy się, że studenci mogą realizować swoje cele w swoim lokalnym środowisku, odnajdując się także zawodowo. Studenci — w BPO Champions macie do czynienia z profesjonalistami, którzy dobrze przygotują Was do życia — podsumował Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.