Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Jak poradzić sobie z galopującą inflacją i jaki ma ona wpływ na firmy?

Definicja 

Inflacja to zjawisko ekonomiczne, które może wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Inflacja może mieć zasięg globalny. O takim stanie możemy mówić, gdy ilość popytu konsumpcyjnego osiąga nadwyżkę nad podażą. Przejawia się to w gospodarce jako zwiększanie cen na dobra konsumpcyjne oraz usługi. 

Aby lepiej zdefiniować problem inflacji, warto określić przyczyny powstawania tego zjawiska. Możemy sprecyzować je jako:

 • dużą emisję pieniądza wpływającego do gospodarki, która jest nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego,
 • budżet danego państwa, który nie jest zrównoważony,
 • nadmierną ilość pieniądza generowaną przez NBP po ingerencji państwa w politykę bankową,
 • źle ustaloną strukturę gospodarki krajowej,
 • konflikty zbrojne podnoszące poziom cen poszczególnych dóbr konsumpcyjnych,
 • nieuzasadnione zwiększanie pensji pracowników w stosunku do ich wydajności. 

Inflacja w Polsce

W ostatnich latach notowała zarówno wzrosty, jak i spadki. Miały na to wpływ różne czynniki globalne: pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie, globalny kryzys gospodarczy w latach 2007 – 2009, zmiana polityki NBP, wzrost cen dóbr konsumpcyjnych oraz większa emisja pieniądza. Skorzystaliśmy z wykresu stworzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, który obrazuje poziom inflacji w latach 2000 – 2022.

Lata przed 2000 rokiem charakteryzowały się jednak mocnymi wzrostami cen. Nie panowała wtedy jeszcze hiperinflacja w Polsce (z wysokim wzrostem cen dóbr i usług). Mieliśmy z nią do czynienia w latach 1989–1990. Hiperinflacja w naszym kraju w 1989 roku wyniosła ponad 250%, a rok później niemal się podwoiła, osiągając wynik niemal 586%. Zjawisko hiperinflacji w latach 90. uzależnione było urynkowieniem cen żywności i indeksacją płac.

Jak inflacja wpływa na działanie firmy?

Inflacja w odniesieniu do funkcjonowania firmy odgrywa bardzo ważną rolę. Z jednej strony, kiedy inflacja jest niska, staje się prorozwojowa, który firma wykorzystuje, generując oszczędności, lub inwestując w innowacje. Z drugiej jednak strony, poprzez niekontrolowany wysoki wzrost, może spowodować spadek wartości, wydajności i płynności przedsiębiorstw. Może to wywołać kryzys finansowy na rynkach zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom generowanym przez rosnącą inflację, warto rozważyć wdrożenie polityki rozważnego zarządzania firmą. Przydatnymi narzędziami w walce z inflacją staje się także sprecyzowane poszukiwanie możliwości cięcia wydatków, optymalizacja procesów biznesowych, a także redukcja kosztów. Najefektywniejszymi metodami generowania korzyści podczas rosnącej inflacji na przestrzeni lat stał się audyt procesów biznesowych, który może podnieść wartości oraz zmaksymalizować wydajność w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa. Działania polegające na przyspieszeniu tempa wzrostu i poprawy rentowności firmy, szczególnie w czasach wysokiej inflacji oferuje BPO Champions — eksperci w zakresie outsourcingu procesów biznesowych.

 

Jaki wpływ na rozwój firmy ma wysoka inflacja?

Wysoka inflacja generuje szereg problemów finansowych oraz organizacyjnych we współczesnej gospodarce — szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego. Definiuje to kluczowe zagadnienia związane z procesami podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wysoka inflacja to zmniejszenie ogólnych możliwości prorozwojowych przedsiębiorstwa. Wysokie koszty materiałów budowlanych oraz usług to zmniejszenie szansy na inwestycje budowlane, technologiczne oraz strategiczne. Poprzez wysoką inflację oraz podniesienie kosztów organizacyjnych firmy muszą borykać się z problemem wstrzymania zatrudnienia, zwolnień lub brakiem podwyżek pensji dla obecnych pracowników. Brak motywowania płacowego pracowników może mieć negatywny wydźwięk wśród osób, które obniżą jakość wykonywanej pracy lub nie będą rozwijać swoich kompetencji. Wstrzymanie rozwoju pracowników to także wstrzymanie rozwoju całego przedsiębiorstwa, a dodatkowo ograniczone koszty nie pozwalają firmom dokonywać ekspansji na nowe rynki, które posiadają zbyt duże koszty wejścia. 

Jakie są sposoby na walkę z rosnącą inflacją?

Aby skutecznie walczyć w rosnącą inflacją i skutkami, które generuje w stosunku do organizacji, warto rozważyć zastosowanie narzędzi, które będą niwelowały lub wstrzymywały negatywne aspekty tego zjawiska. Pierwszym z narzędzi jest powierzenie części procesów firmowych zewnętrznemu podmiotowi na zasadzie outsourcingu. Outsourcing procesów związanych z kluczowymi działaniami organizacji pozwala wygenerować dodatkowy czas oraz oszczędności. Pozwala to skupić się na istotnych elementach rozwoju — szczególnie w czasach inflacji. Kolejnym przydatnym narzędziem walczącym jest audyt wewnątrz firmy, który pozwala skupić się na najbardziej narażonych na działanie inflacji sektorach przedsiębiorstwa. Dzięki audytowi można ukierunkować działanie firmy, określając budżet i wyciągając wnioski z wcześniej popełnianych błędów. Przydatna podczas walki z inflacją staje się analiza i kontrola finansów za pomocą mierników rentowności i płynności. Wpływa to znacząco na generowanie nowych aktywów trwałych. Działanie to jest przejawem rozwoju organizacji, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne w warunkach inflacji i kryzysu gospodarczego.

Jak zachodnie firmy mierzą się z inflacją i dlaczego wykorzystują Business Process Outsourcing?

Doświadczenie oraz innowacyjność procesów, które pozwalają na przeciwdziałanie skutkom inflacji, wykorzystywane są szczególnie przez firmy zachodnie. Korzystają one głównie z Business Proces Outsourcingu, który jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na minimalizację kosztów własnych. Pozwala to firmom zyskać wysokiej jakości usługi biznesowe świadczone przez ekspertów zewnętrznej firmy. Wdrożenie narzędzia, które skutecznie walczy ze zjawiskiem wysokiej inflacji w postaci outsourcingu, generuje szereg korzyści.

Korzyści outsourcingu:

 • redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • koszty w formie ubezpieczeń, szkoleń czy pensji pozostają kwestią wewnętrzną firmy — to firma decyduje o ich wdrażaniu,
 • duża oszczędność czasu na procesach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • brak ponoszenia kosztów związanych z wyposażeniem pracowników w sprzęt biurowy i techniczny,
 • pozyskanie wysokiej jakości usług w dziedzinie, w której odbiorca usług nie ma doświadczenia,
 • wygenerowane oszczędności można przeznaczyć na inwestycję lub rozwój firmy,
 • stała optymalizacja procesów firmowych oraz ich nadzór.

Procesy, które optymalizują działanie przedsiębiorstw — szczególnie w czasach rosnących cen charakteryzuje BPO. Bez wątpienia zapewnianie kompletnych rozwiązań outsourcingowych, stworzenie mapy strategii, audyt usprawnień back-office oraz pełna współpraca i wsparcie to definicja BPO Champions. Jako eksperci w dziedzinie outsourcingu procesów jesteśmy firmą, która od lat wspiera przedsiębiorstwa i generuje dla nich znaczne oszczędności finansowe naliczane w milionach. Przekonaj się, dlaczego warto skorzystać z usług BPO Champions. Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, dobierz właściwą ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa i usprawnij procesy swojej firmy.