Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Ksiegi rachunkowe prowadzenie

Czynny żal to instytucja uregulowana w artykule 16 Kodeksu Karnego Skarbowego, która pozwala na odstąpienie od ukarania sprawcy, jeśli wyraził on skruchę z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnił ciążące na nim obowiązki. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej i omówimy, w jakich sytuacjach można zastosować czynny żal.

Czynny żal – czym jest? Definicja.

Czynny żal to instytucja prawna, która umożliwia dobrowolne złożenie zawiadomienia o popełnionym czynie zabronionym w zamian za odstąpienie od ścigania lub zmniejszenie kary. W przypadku przestępstw skarbowych czynny żal umożliwia zmniejszenie kary do 1/3, a w niektórych przypadkach nawet umorzenie postępowania.

 

Kiedy można zastosować czynny żal?

Czynny żal można zastosować, jeśli podejrzewamy, że nasze działanie było niezgodne z przepisami skarbowymi, a chcemy naprawić swój błąd. Złożenie czynnego żalu może mieć wpływ na redukcję kary lub umorzenie postępowania.

 

Jak prawidłowo złożyć czynny żal?

Aby złożyć czynny żal, należy napisać oświadczenie, w którym zostanie opisane uchybienie przepisów prawnych. Wymagane jest także dopełnienie obowiązków i opłacenie w całości zaległych zobowiązań.

Składając czynny żal, można skorzystać z jednego z poniższych sposobów:

  1. Ustnie: Złożenie czynnego żalu ustnie do protokołu w organie prowadzącym postępowanie karne lub skarbowe.
  2. Pisemnie: Złożenie osobiście dokumentu do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.
  3. Elektronicznie: Złożenie czynnego żalu w formie elektronicznej poprzez serwis e-PUAP firmy, e-PUAP prywatny, e-mail Urzędu Skarbowego. W takim przypadku dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy skorzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy i złożyć czynny żal poprzez zakładki: Twoje dokumenty/Złóż dokument/Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal).

 

Czynny zal - jak zlozyc?

Które przestępstwa i wykroczenia kwalifikują się do złożenia czynnego żalu?

W kontekście przestępstw skarbowych, do złożenia czynnego żalu kwalifikują się przede wszystkim: 

  • unikanie lub uchylanie się od płacenia podatków,
  • przestępstwa związane z VAT-em,
  • przestępstwa związane z cłami i akcyzą,
  • przestępstwa związane z obrotem gospodarczym.

W przypadku wykroczeń skarbowych, do złożenia czynnego żalu kwalifikują się m.in.:

  • niezłożenie deklaracji podatkowej lub złożenie jej z opóźnieniem,
  • błędne wypełnienie deklaracji podatkowej,
  • niestawienie się na wezwanie organów podatkowych.

Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja o złożeniu czynnego żalu zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i zależy od wielu czynników. W każdym przypadku warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby podjąć właściwą decyzję i zminimalizować ewentualne konsekwencje prawne.

 

Biuro-rachunkowe-Gdansk

Co powinno zawierać pismo na temat czynnego żalu?

Czynny żal musi zawierać m.in. informacje o osobie składającej żal i opis popełnionego czynu zabronionego. Powinien także wskazywać konkretne okoliczności oraz dowody potwierdzające popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Należy wskazać również osoby, które miały związek z popełnionym czynem. Najważniejsze jest, by zawrzeć informację o tym, czy osoba odpowiedzialna za wykroczenie naprawiła swój błąd, a jeśli jeszcze nie udało mu się tego dokonać, to należy opisać, jak i kiedy dana osoba zamierza to zrobić.

Informujemy, że czynny żal nie ma ustalonego wzoru lub formularza. Jednakże na oficjalnej stronie gov.pl został umieszczony przykładowy wzór pisma.

 

Ponadto nie została określona ilość dni na złożenie czynnego żalu, jednak najlepiej to zrobić tak szybko, jak to możliwe. 

Jest to skomplikowany proces, który wymaga solidnej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Dlatego też, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia, zawsze warto skontaktować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, którzy pomogą w przygotowaniu właściwego formularza czynnego żalu i udzielą fachowej pomocy prawnej.

 

BPO Champions — outsourcing usług księgowych.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, to warto rozważyć skorzystanie z usług outsourcingu usług księgowych. Dzięki temu zyskasz więcej czasu na prowadzenie biznesu, a jednocześnie zminimalizujesz ryzyko błędów księgowych i podatkowych. Skorzystanie z usług doświadczonej firmy w zakresie outsourcingu procesów biznesowych to gwarancja profesjonalnej obsługi i indywidualnego podejścia do Twoich potrzeb. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, abyśmy mogli pomóc Ci z sukcesem prowadzić swoją działalność!

Przedstawiony artykuł jest tylko swobodną interpretacją. Autor oraz administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za straty poniesione przez jakiekolwiek osoby, które podjęły działania lub wstrzymały się od podjęcia działań na podstawie materiałów zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie od tego, czy strata taka zostanie poniesiona wskutek zaniedbania, czy też innej przyczyny.

 

Elektroniczny obieg dokumentów