Księgowość stanowi jeden z filarów prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dobrze prowadzona oraz sprawnie kontrolowana potrafi w szybki sposób ukazać różnice pozytywne, a także negatywne w ujęciu kosztowym.

Czym zajmuje się księgowość?

Działalność księgowości polega na ewidencjonowaniu stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł ich finansowania. Powiązane jest to ściśle z rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, które oddziałują na zmiany w majątku. W bardziej potocznym języku, księgowość oznacza określone działanie w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji zawierającej wpływy, oraz wydatki, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co wchodzi w skład księgowości?

Kompleksowa księgowość to złożona, ale niezwykle dokładna metoda ewidencjonowania i analizowania transakcji finansowych konkretnego przedsiębiorstwa. Opiera się na wykorzystaniu ksiąg rachunkowych, które obejmują:
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • konta księgi głównej,
  • dziennik,
  • wykaz składników aktywów i pasywów
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej.
Prowadzenie pełnej księgowości w firmie jest możliwe dzięki założonym specjalnym kontom — analitycznym i syntetycznym. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przekłada się przede wszystkim na dokładną wycenę majątku firmy. Generuje to szanse na zrozumienie stanu finansowego firmy, obliczenie płynności finansowej i stały monitoring wszystkich działań.

Kim jest księgowy?

Jest to osoba reprezentująca stanowisko finansów firmy. Doświadczony księgowy jest w stanie zagwarantować firmie sprawność działania oraz określanie swoich finansów poprzez tworzenie zestawień obrotów i sald, bilansów księgowych oraz rozliczania poszczególnych dokumentów magazynowych takich jak WZ, KW, KP, PZ oraz dokumentów finansowych w postaci rachunków, paragonów i faktur. Dobry księgowy zna przepisy takie jak ustawa o rachunkowości, ustawa o podatkach, a także regularnie pogłębia wiedzę i śledzi bieżące zmiany pojawiające się w gospodarce.
Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla podmiotów prowadzących księgowość. Skorzystaj z procesów outsourcingu usług księgowych oferowanych przez BPO Champions. Bez wątpienia w ten sposób można usprawnić działanie firmy poprzez stworzenie odpowiedniego modelu biznesowego opartego o finanse przedsiębiorstwa.