Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Czym są kadry i płace?

Na początku prowadzenia działalności gospodarczej czynności kadrowo-płacowe spoczywają zazwyczaj na barkach przedsiębiorcy. Problem pojawia się, kiedy firma się rozrasta, a prowadzenie dokumentacji pracowniczej staje się trudniejsze i bardziej czasochłonne. To właśnie w tym momencie oddelegowanie czynności kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej działającej na zasadzie outsourcingu staje się kluczową kwestią związaną z rozwojem firmy oraz zwiększeniem czasu na kluczowe zadania.

Czym są kadry i płace?

Kadry i płace stanowią złożoną dziedzinę. Pojęcie kadr i płac dotyczy ogółu działań związanych z rozliczaniem osób, które są zatrudnione w danej firmie. Wynikają one z szeregu obowiązków, przed którymi staje pracodawca względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Wszystkie zadania związane z prowadzeniem kadr i płac w firmie mogą być zlecone na zasadzie outsourcingu przez zewnętrzny podmiot.

Czym jest administracja kadrowa?

Administracja kadrowa to stałe prowadzenie dokumentacji wszystkich pracowników w firmie. Na podstawie tych działań jest zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb wewnętrznych oraz dla instytucji zewnętrznych. W oparciu o zebrane dane możliwe staje się także wyliczanie świadczeń takich jak wynagrodzenia, zasiłki oraz składki. Wraz z rosnącymi wymogami i obostrzeniami prawnymi potrzeba coraz więcej czasu na te działania. Istotnym w tym aspekcie staje się więc outsourcing księgowości, w tym administrowania kadr i płac.

Jak wygląda administrowanie kadrami?

Administracja zasobami ludzkimi nie należy do łatwych zadań. To skomplikowany oraz ciągle zmienny proces. Warto zastanowić się nad sposobem uwolnienia swojego działu kadr od uciążliwych procesów, aby umożliwić jego pracownikom skoncentrowanie się na strategicznych zadaniach, które pozwolą firmie rozwinąć się oraz umożliwić pracownikom zdobycie nowych umiejętności.

Powierz nam swoje kadry i płace

Należy pamiętać, że najważniejszą kwestią związaną z outsourcingiem jest zwrócenie uwagi na kompleksowość usług oraz ich zakres. BPO Champions oferuje pełen zakres usług związanych z bieżącą obsługą kadrowo-płacową pracowników. Dowiedź się, jak możemy pomóc Twojej firmie.