Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Cyfryzacja przedsiębiorstw

Jaki wpływ na skalowanie biznesu ma cyfryzacja?

Cyfryzacja przedsiębiorstw usługowych ma ogromny wpływ na ich skalowanie. Dzięki cyfryzacji przedsiębiorstwa mogą łatwiej rozszerzać swoje usługi na nowe rynki i klientów, a także łatwiej dostosowywać się do różnych potrzeb klientów. Cyfryzacja pozwala także przedsiębiorstwom na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów i bardziej efektywne wdrażanie nowoczesnych technologii usprawniających pracę.

Jakie obszary warto cyfryzować?

Do obszarów, które warto cyfryzować w firmach usługowych, należą: 

– projekty — cyfryzacja pozwala na lepszą organizację pracy, łatwiejsze planowanie i realizację projektów oraz monitorowanie postępów prac,

– finanse — cyfryzacja umożliwia lepszą kontrolę nad wydatkami w czasie rzeczywistym, łatwiejsze planowanie budżetu oraz porównywanie wydatków z planem,

– zarządzanie zasobami ludzkimi — cyfryzacja pozwala na łatwiejszą identyfikację potrzeb pracowników, lepsze dopasowanie oferowanych stanowisk do ich kwalifikacji oraz szybki dostęp do informacji o pracownikach wszystkim osobom potrzebującym takich informacji wewnątrz organizacji,

– obsługa klienta — cyfryzacja pozwala uprościć dostęp do informacji o klientach, lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb oraz sprawniej zarządzać procesem obsługi,

– sprzedaż i marketing — cyfryzacja pozwala na łatwiejszą identyfikację potencjalnych klientów, lepsze dostosowanie oferty do ich potrzeb oraz spersonalizowany proces sprzedaży.

Jak rozpocząć proces cyfryzacji w firmie usługowej?

Rozpoczęcie procesu cyfryzacji w firmie usługowej wymaga odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim należy określić, jakie są cele cyfryzacji oraz jakie korzyści może przynieść dla firmy. Następnie należy wybrać odpowiednie narzędzia i technologie, które będą wykorzystywane w procesie cyfryzacji. Warto również pomyśleć o wsparciu doświadczonej w tym aspekcie firmy zewnętrznej. Możliwe jest zlecenie analizy i koordynacji całego procesu wdrażania rozwiązań cyfrowych do organizacji. Ważne jest także, aby przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla pracowników, którzy będą zaangażowani w cały proces. Skuteczna cyfryzacja w firmie usługowej wymaga ciągłego monitorowania i analizowania wyników. Należy także regularnie aktualizować narzędzia i technologie wykorzystywane w procesie cyfryzacji.

Jak wygląda transformacja cyfrowa w Polsce?

raportu na temat transformacji cyfrowej wynika, że firmy w Polsce mają jeszcze wiele do zrobienia w kontekście transformacji cyfrowej. Największym wyzwaniem transformacji jest brak wiedzy i doświadczenia. Inne wyzwania to m.in. ograniczone zasoby, brak jasnej strategii, a także bariery kulturowe wewnątrz organizacji. Firmy w Polsce są świadome wyzwań, jakie stoją przed nimi w kontekście transformacji cyfrowej, ale wciąż brakuje im odpowiednich działań.

Jakie wskaźniki wybrać do pomiaru stopnia cyfryzacji w firmie?

Do pomiaru stopnia cyfryzacji w firmie usługowej można wykorzystać wskaźniki takie jak:

– liczba pracowników zaangażowanych w proces cyfryzacji,

– ilość nowych i obsłużonych klientów,

– liczba sprzedanych produktów i usług, 

– liczba kontaktów z klientami,

– ilość reklamacji.

Kiedy można powiedzieć, że firma jest scyfryzowana? 

Firmę można uznać za scyfryzowaną, jeśli większość jej procesów jest prowadzona za pomocą narzędzi i technologii cyfrowych. Firmy, które odpowiednio wykorzystują cyfryzację, mogą cieszyć się przewagą nad konkurencją.

Jak wykorzystuje się cyfryzację w procesach back office?

Dzięki cyfryzacji można monitorować postępy prac w czasie rzeczywistym, sprawnie planować i realizować projekty oraz kontrolować wydatki. Cyfryzacja może dostarczyć wielu informacji na temat pracy w firmie oraz na temat klientów. Informacje te mogą być użyteczne do lepszego zarządzania oraz do lepszego dostosowania oferty do szybko zmieniającego się rynku.

Jeśli interesujesz się cyfrową transformacją i szukasz wsparcia w tym zakresie, to zapraszamy do skorzystania z formularza na naszej stronie w celu umówienia się na spotkanie. Z pewnością podczas krótkich konsultacji możemy zweryfikować jaki model współpracy przy wprowadzaniu cyfryzacji do Twojej firmy będzie najbardziej odpowiedni.