Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Co wchodzi w zakres usługi kadrowo-płacowej?

Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji wszystkich pracowników. Aby dokumentacja była uzupełniana fachowo i terminowo, należy w firmie powołać dział kadr i płac lub w przypadku mniejszych działalności, oddelegować osobę do prowadzenia czynności kadrowo-płacowych.

Jakie są usługi kadrowe?

Działanie w zakresie kadr i płac obejmuje obowiązki związane z przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz rozliczeniami. Każdy zatrudniony w firmie pracownik powinien mieć własne akta osobowe obejmujące umowy i aneksy, badania lekarskie, wnioski urlopowe, czy zwolnienia lekarskie. Kadry i płace w zakresie dokumentacji pracowniczej zajmują się:
  • Sporządzaniem umów,
  • Przygotowywaniem list płac,
  • Rozliczaniem czasu pracy,
  • Naliczaniem i terminowym wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników,
  • Przygotowywanie innych oficjalnych pism dotyczących pracowników,
  • Organizacją szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są usługi płacowe?

Wszystkie działania podejmowane przez pracowników kadr i płac muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Równie istotna, tak jak w przypadku prowadzenia kadr powinna być przeprowadzana obsługa dotycząca rozliczeń. Zadania kadr i płac pod kątem finansów obejmują:
  • Rozliczenia podatkowe,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie deklaracji finansowych.
Kadry i płace posiadają też uprawnienia do bezpośredniego reprezentowania firmy przed przedstawicielami Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czynności kadrowo-płacowe w wielu firmach obejmują również dodatkowy zakres obowiązków. Na jego listę wpisywane jest motywowanie i zachęcanie pracowników do rozwoju oraz zwiększania swojej efektywności. Aby usprawnić wszystkie procesy firmowe oparte na usługach kadrowo-płacowych — zleć je zewnętrznej firmie outsourcingowej takiej jak BPO Champions.