Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Współpraca ze studentami oraz organizacja spotkań daje możliwość zdobycia przez Studentów PSW pierwszych doświadczeń zawodowych związanych z funkcjonowaniem przyszłych miejsc pracy, szczególnie w sektorze BPO/SSC, zapoznanie ich z kulturą organizacyjną firmy, zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacją pracy w organizacji procesowej oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie usług dla biznesu. Zgodnie z założeniami projektu odbędą się 3 wizyty, z których każda ma trwać 5 godzin. W każdej z wizyt weźmie udział ośmioro Studentów, którym na czas trwania wizyty Pracodawca przydziela Opiekuna wyznaczonego spośród kadry menadżerskiej.

Współpraca ze studentami w ramach projektu „Kadry Dla Biznesu” ABNS w Białej Podlaskiej

Uczestniczymy w wizytach studyjnych w ramach projektu ,,Kadry Dla Biznesu”, które są organizowane przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Spotkania polegają na przygotowaniu młodzieży do przyszłego zawodu. Na początku ich kariery zawodowej wskazujemy najważniejsze specyfiki zarządzania zasobami. Studenci zapoznali się ze wszystkimi działami w firmie oraz wzięli udział w szkoleniach.
Pierwsza Wizyta studyjna ,,Kadry Dla Biznesu” odbyła się 12 października! Zapraszamy do obejrzenia video z tego wydarzenia.