Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Biała lista podatników VAT to lista przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT i nie mają zaległości podatkowych lub celnych. Oznacza to, że są to firmy lub osoby fizyczne, które wypełniają swoje obowiązki podatkowe związane z podatkiem od towarów i usług (VAT) i nie mają nieuregulowanych płatności podatkowych lub celnych.

Biała lista podatników VAT jest udostępniana publicznie przez organy podatkowe, aby umożliwić klientom sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo, z którym zamierzają współpracować, jest zarejestrowane jako podatnik VAT i nie posiada zaległości podatkowych lub celnych. Ułatwia to podejmowanie decyzji dotyczących biznesu i ogranicza ryzyko związane z nieuczciwymi lub nielegalnymi transakcjami.

Biała Lista Podatników VAT, czyli Wykaz Podatników VAT, została wprowadzona w Polsce 1 września 2019 roku. Jest to elektroniczny wykaz podatników VAT czynnych oraz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT, udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Biała Lista ma na celu zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa w transakcjach handlowych oraz ograniczenie oszustw podatkowych.

Kto jest na Białej Liście Podatników VAT?

Na białej liście podatników VAT są wpisywane przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne, które spełniają określone wymagania, a mianowicie:

  1. Są zarejestrowani jako podatnicy VAT – oznacza to, że przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna zgłosiła się do organu podatkowego i uzyskała numer identyfikacyjny podatnika VAT (NIP).
  2. Nie mają zaległości podatkowych lub celnych – oznacza to, że przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna dokładnie wywiązały się ze swoich zobowiązań podatkowych związanych z podatkiem VAT i nie ma nieuregulowanych płatności podatkowych lub celnych.

Biała lista podatników VAT jest zwykle aktualizowana regularnie przez organy podatkowe. Zwykle można sprawdzić białą listę na stronie internetowej organów podatkowych lub za pośrednictwem innych narzędzi udostępnionych przez organy podatkowe.

W przypadku znalezienia się na białej liście podatników VAT przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna może w łatwiejszy sposób nawiązywać kontakty handlowe z innymi podmiotami, ponieważ potencjalni klienci będą mogli sprawdzić, że są oni rzetelnymi podmiotami i nie mają zaległości podatkowych.

 

Jak wpisać się na Białą Listę Podatników VAT?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny w Polsce, automatycznie zostaniesz wpisany na Białą Listę Podatników VAT. Ministerstwo Finansów aktualizuje listę na bieżąco. Jeśli jesteś nowym przedsiębiorcą, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT, aby zostać dopisanym do Białej Listy. Oto kilka kroków, które musisz wykonać:

  1. Rejestracja firmy: W pierwszej kolejności musisz zarejestrować swoją firmę w odpowiednich urzędach, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Urząd Statystyczny (REGON).
  2. Zgłoszenie do VAT: Następnie musisz zgłosić się jako podatnik VAT, wypełniając odpowiedni wniosek i złożyć go w urzędzie skarbowym. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zgłoszenie do VAT odbywa się za pośrednictwem formularza VAT-R. W przypadku spółek, zgłoszenie dokonuje się za pomocą formularza VAT-R lub VAT-RD, w zależności od sytuacji.
  3. Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, urząd skarbowy dokona analizy zgłoszenia i podejmie decyzję o zarejestrowaniu jako podatnika VAT czynnego. Jeśli zostaniesz zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, automatycznie zostaniesz wpisany na Białą Listę Podatników VAT.

Pamiętaj, że Biała Lista Podatników VAT jest aktualizowana przez Ministerstwo Finansów, więc nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby się na niej znaleźć. Ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązkami podatkowymi i rozliczeniami, aby utrzymać status czynnego podatnika VAT.