Jak zoptymalizować i usprawnić procesy w firmie?

Organizacja procesów w BPO jest podparta wysoko zaawansowaną technologią. Procesy są organizowane w optymalny sposób pod kątem ich przebiegu i w wielu miejscach pracę ręczną zastępuje się różnymi formami automatyzacji. Oprócz zastosowania klasycznych systemów informatycznych (np. księgowych, klasy ERP) tworzy się rozwiązania związane z digitalizacją i elektronicznym obiegiem dokumentów (ang. workflow), robotyzacją (ang. RPA), uczeniem maszynowym, automatyzacją kognitywną oraz systemami sztucznej inteligencji.

“Obecne zmiany w technologii porównywane są przez wielu specjalistów i menedżerów do rewolucji przemysłowej jaka miała miejsce przy wynalezieniu maszyny parowej. ”

Wielu ekspertów wskazuje przy tym na to, że możliwości poprawy produktywności i tym samym obniżki kosztów jednostkowych procesów biznesowych w dobie obecnych technologii kilkukrotnie przekraczają skalę uzyskiwaną w trakcie poprzednich przełomów technologicznych, w tym rewolucji przemysłowej.

Oznacza to z jednej strony olbrzymie możliwości a z drugiej strony, potrzebę dużych nakładów w technologię oraz rozwój kompetencji specjalistów, które znacznie łatwiej uzasadnić z perspektywy dużej skali operacji back-office’owych oferowanych przez wyspecjalizowane BPO niż z perspektywy pojedynczej firmy przemysłowej lub usługowej. Każda firma w pierwszej kolejności powinna inwestować w zasoby i systemy związane z produktami i usługami oraz pozyskiwaniem i obsługą klientów. W tym modelu niezbędne do osiągnięcia sukcesu jest outsourcing części procesów biznesowych.

Porozmawiajmy